UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE!

19.02.2024

Bilindiği üzere; e-Defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından e-Defter Berat dosyaları, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen sürelerde e-Defter uygulaması üzerinden veya web servis aracılığıyla; e-Defter dosyalarının ikincil kopyaları ise e-Defter Saklama Kılavuzunda belirlenen sürelerde e-Defter Saklama uygulaması üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmektedir.

e-Defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından, e-Defter dosyalarının ve berat dosyalarının “eşanlı olarak” e-Defter uygulaması üzerinden veya web servis aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenebilmesine yönelik yazılım geliştirmelerine devam edilmektedir.

Bu kapsamda, e-Defter dosyalarının ve berat dosyalarının “eşanlı olarak” web servis aracılığıyla yüklenebilmesine yönelik yazılım geliştirmesi tamamlanmış olup test ortamı webservis tanımı aşağıdaki linkteki WSDL’de mevcuttur:

https://edeftertest.gib.gov.tr/edefter/services/EDefterWsPort/edefter.wsdl

Uyumlu Yazılım Firmalarının, e-Defter Uygulaması Web Servis Kılavuz Taslağında yer verilen açıklamalara göre e-Defter dosyalarının ve berat dosyalarının “eşanlı olarak” yüklenmesine yönelik testleri, ivedilikle tamamlamaları gerekmektedir.

Yapılan testler esnasında yaşanan sorunların ve başarılı test sonuçlarına ilişkin örnek paket ID’lerinin edefter@gelirler. gov.tr adresine gönderilmesi önem arz etmektedir.

Duyurulur.

e-Defter Uygulaması Web Servis Kılavuz Taslağına ulaşmak için tıklayınız.