Enflasyondaki artış ve toplu sözleşme kazanımları memur emeklileri ile diğer emekliler arasında 12 puana yakın bir farkın ortaya çıkmasına neden oldu.

Bu durum emekliler arasında adaletsizlik yaşanacağı yönünde eleştirilerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Dolayısıyla hükümetin yaklaşan yerel seçimler öncesinde böyle bir hoşnutsuz duruma sebebiyet vermemek adına tüm emeklilerin artış oranını en yüksek düzeyde birleştirmesi beklenebilir. Ancak ifade etmekte yarar var ki, bu farklılığın ortaya çıkmasına neden olan “toplu sözleşme” düzeninin sadece memur ve memur emeklileri için bulunduğudur. Sendikal kazanımların tipik bir örneği işte bu dönemde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla örgütlülük çalışan ve emeklisi için kazanım yaratmıştır.

Ne var ki, yukarıda da ifade ettiğim gibi, bu sene bu farklılığın kapatılması için “refah payı” eklenmesi dahil bir takım tedbirlerin alınacağı yönünde kuvvetli emareler bulunmaktadır.

Bu artışlar konusunda yapılacak bir diğer müdahale de taban emekli aylığının artırılması olabilir. Aslında bu konuda da tek ve kesin çözüm olması bağlamında taban aylık altında kalan kök aylıkların taban aylık seviyesine kalıcı olarak çekilmesi sorunu ortadan kaldıracaktır.

Kaynak: Milliyet | Cem KILIÇ