Çalışmış olduğum işyeri başka bir firmaya devredilecek. Ben bu yeni firmayla çalışmak istemiyorum. Bu durumda işten ayrılmak istesem tazminat alabilir miyim? İşyerinin devri tazminat gerektirir mi? Alper A.
Herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmayacak, çalışanlara işyerinin devri nedeni ile kıdem tazminatı ödenmesi gerekmeyecektir.
Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınacaktır. Herhangi bir iş sözleşmesinin tazminatı gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödeme yapılacaktır.
Bir yıldan artan süreler oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir.

Kaynak: Takvim | Ali ŞERBETÇİ