Orta gelirli vatandaşlara; yüzde 0.69’dan başlayan vade farkı, 15 yıl vade, yüzde 10 peşinat ve ilk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı gibi avantajlar sağlanıyor. Başvuracak kişilerin, kendi (ve eşleri) adına konutu olmaması ve son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor. Diğer ayrıntıların “yenievimkampanyasi.com.tr” internet adresinde yer aldığı kampanyanın bir diğer koşulu ise yeni alınacak konutun “5 yıl boyunca satılamayacak” olması...

BEŞ YIL SONRA SATIŞIN VERGİ AVANTAJI

Yeni Evim Konut Finansman Programıyla’ konut edinip (beş yıl) sonrasında satmak isteyenler aslında vergi avantajı da elde etmiş oluyorlar. Normalde konutunu satıp kazanç elde edenler, gelir vergisi ödemek zorunda. Kazancın elde edildiği yılı takip eden mart ayında, kazancın üzerinden (yüzde 15 ila yüzde 40 oranları arasında) vergi ödeme zorunluluğu var. Ancak; Gelir Vergisi Kanunu’na göre gayrimenkulü edindikten sonra üzerinden beş yıl geçip satanlardan vergi istenmiyor. Dolayısıyla “Yeni Evim Konut Finansman Programıyla” konut edinenlere şimdiden söyleyebiliriz: Satış hakkını elde ettikleri beşinci yılın sonunda taşınmazlarını sattıklarında, ne kadar kazanç elde etmiş olurlarsa olsunlar beyanname vermeyecekler, vergi ödemeyecekler.

Bu arada vergi ayı olan mart da yaklaşıyor...

TEMMUZDAN İTİBAREN NOTERDE SATIŞ YAPILABİLECEK

Bugüne kadar bir gayrimenkulün tapu müdürlüğü dışında el değiştirmesi mümkün değildi, düşünülemezdi. Tapu kayıtlarının elektronik ortama taşınmasıyla yakın bir gelecekte noterlerde de tapu alım satım işlemleri yapılabilecek. Gayrimenkulün yeni sahibini gösteren tapu belgesini noterler de düzenleyebilecek.

7413 Sayılı Kanun ile taşınmaz satış sözleşmelerini yapma yetkisi, tapu sicil müdürlüklerinin yanı sıra noterlere de verilmişti. Önce noterden satış işlemlerinin başlayacağı tarih 01 Ocak 2023 olarak belirlense de uygulama temmuz ayına kadar ertelendi. Uygulamanın nasıl yapılacağını düzenleyen yönetmelik de 11 Ocak 2023’te Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ TUTARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

GEÇEN yıl (2022’de) taşınmaz satışı yapıp kazanç elde edenlerin mart ayında beyanname vermesi gerektiğinden, beyanname verme kriterlerini de hatırlayalım... Gayrimenkulü edindikten sonraki beş yıl içinde satış yapanlar; eğer istisna tutarını (2022 kazançları için 25 bin lirayı) aşan kazanç elde etmişlerse mart ayında beyanname vermeleri gerekecek. 2023’te elde edilen kazançlar (2024 Mart’ta beyan edilecek) için istisna tutarı ise 55 bin lira.

Beyanname verilirken istisna tutarı dışında; satış sırasında ödenen tapu harcı ve (alış tarihi ile satış tarihi arasında yaşanan) enflasyon etkisinin de hesaplanacak vergiyi azaltıcı etkisi söz konusu.

Alış ve satış tarihleri arasındaki enflasyon etkisinin kazançtan düşülebilmesi için; alış ve satış ÜFE endeksleri arasında yüzde 10’dan fazla endeks farkı (artışı) oluşması gerekiyor.

Mirasla edinilen mülk sahipleri için de önemli bir hatırlatma yapalım... Miras yoluyla edindikleri mülkleri satanların (5 yıl içinde satış yapmış olsalar da) ne kadar kazanç etmiş olurlarsa olsunlar gelir vergisi ödemeleri gerekmiyor. İvazsız (karşılıksız) intikal edilen taşınmazların satışında gelir vergisi beyanı istenmiyor.