Bilindiği üzere bağımsız denetime tabi işletmeler finansal tablolarını TFRS ya da BOBİ FRS’ye göre hazırlamakla birlikte, bu finansal bilgilerin üretildiği defter kayıtlarını 1992 yılında yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’nde (MSUGT) yer alan tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planına uygun olarak tutmakta ve bu çerçevede muhasebe sistemlerini oluşturmaktadır. İşletmeler yasal zorunluluk gereği MSUGT’a göre tuttukları ticari defterlerinden hareketle vergi idaresine sunmaları gereken finansal tablolarına ulaşmaktadır. Ancak mevcut hesap planı TFRS ya da BOBİ FRS’ye uygun finansal tablolara doğrudan muhasebe sisteminden ulaşılabilmesi için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle mevcut durumda birçok işletme kendi bünyesinde ayrı bir kayıt düzeni oluşturmakta ve giderek artan bir şekilde ek kayıt düzenine yönelik ihtiyari de olsa karşılaştırılabilirliği sağlayacak TFRS ve BOBİ FRS’ye uygun bir hesap planını Kurumumuzdan talep etmektedirler.

Kurumumuz bu talepleri dikkate alarak bilanço usulüne göre defter tutan teşebbüs ve işletmelerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını sağlıklı ve güvenilir bir biçimde geçerli finansal raporlama çerçevesine göre izlemesini ve finansal tablolarını geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlamasını sağlayan bir muhasebe sistemi kurmasında esas alabilecekleri “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı”nı oluşturmuş ve bu kapsamda yapılan çalışmayı 13/12/2018’de kamuoyu görüşlerine açmıştır. Kamuoyunun görüşleri ve TFRS’ler ile BOBİ FRS’de meydana gelen değişiklikler de dikkate alınarak “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı” güncel hale getirilmiştir.

Bu kapsamda işletmeler tarafından yoğun bir şekilde talep edilen ve ihtiyari olarak uygulanacak olan “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı”na yönelik görüş ve önerilerinizin en geç 24/11/2023 tarihine kadar [email protected] e posta adresine mail yoluyla iletilmesi rica olunur.

“Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı”na ulaşmak için tıklayınız.

Editör: Hakan UYSAL