Küresel finansal düzenlemelerin şekillendirilmesinde oldukça önemli bir role sahip olan Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO), Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından 26 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan Sürdürülebilirlik Açıklama Standartlarını kapsamlı bir şekilde incelemesinin ardından 25 Temmuz 2023 tarihinde söz konusu Standartları onayladığını duyurmuştur. IOSCO’nun bu duyurusu, ülkemizin de dâhil olduğu birkaç ülkenin ISSB Standartlarının kullanımına yönelik zorunlu hükümler getirmek için adım attığı bir zamanda yapılmıştır.

Ülkemizin de üyesi olduğu IOSCO, dünya menkul kıymetler piyasalarının %95’inden fazlasını düzenleyen sermaye piyasası otoritelerini kapsamakta olan 130 üye ülkesini dünya çapında sürdürülebilirlikle ilgili açıklamaların tutarlılığını ve karşılaştırılabilirliğini sağlamak üzere ISSB Standartlarını kendi düzenleyici çerçevelerine nasıl dâhil edebileceklerini değerlendirmeye çağırmaktadır.

IOSCO’nun onayı, ISSB Standartlarının sermaye piyasalarının kullanımına uygun olduğuna, sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatların fiyatlandırılmasına olanak sağladığına ve gelişmiş veri toplama ve analizini kolaylaştırdığına dair dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici çevrelere güçlü bir sinyal vermektedir. Onayın ayrıca, IOSCO üyelerinin %75’ini oluşturan gelişmekte olan pazarlarda da olumlu yankı uyandırması beklenmektedir.

Hâlihazırda dünya çapındaki yatırımcılar ve şirketler tarafından güvenilerek uygulanan ve 140’tan fazla ülkede zorunlu olarak kullanılan UFRS Muhasebe Standartlarının uygulanmasını da 20 yıldan uzun bir süre önce onaylamış olan IOSCO, küresel muhasebe dili hâline gelen UFRS’lerin geniş kapsamlı bir şekilde benimsenmesinin desteklenmesine yardımcı olmuştur. IOSCO’nun ISSB Standartlarına olan desteğinin de benzer şekilde bir etkiye sahip olacağı değerlendirilmektedir.

Öte yandan, IFRS Vakfı, IOSCO’nun onayıyla eş zamanlı olarak, Standartlara uyumu desteklemek amacıyla izleyeceği yola ilişkin üst düzey bir yol haritası yayımlamıştır. IFRS Vakfı, Standartların zamanında ve tutarlı bir şekilde uygulanması amacıyla dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicileri destekleyeceğini ve bu çalışmanın büyük bölümünün IOSCO ile ortaklaşa yapılacağını duyurmuştur.

Kaynak: KGK