2016 yılında dolar karşılığı 34 milyar doların üzerinde olan fon varlığı, 2019’da 23,1 milyar dolara geriledi. Pandemi yılı 2020’de çok hızlı eriyerek 14,7 milyar dolara, 2021’de ise 10,2 milyar dolara düşen fon, 2022’yi de kayıpla geçirdi ve 7,5 milyar dolara kadar indi. Enflasyonun etkisiyle 2023 Kasım sonu itibarıyla 196,8 milyar TL varlığa ulaşan fon varlığı 2021 yılında 90 milyar 751 milyon TL düzeyindeydi. 2021’de 58,5 milyar TL olan yıllık gider, 2023 kasım sonunda 106,6 milyar TL’ye yükselen fonun dolar bazında büyüklüğü deprem harcamalarına rağmen 2022’deki 7,5 milyar dolar seviyesinden 2023 Kasım ayında 8,3 milyar dolara yükseldi.

Döviz cinsi varlıklarda değerlendirilemiyor

İşsizlik Sigortası Fonu, 2019 sonrası salgın döneminde ve deprem sonrasında gerek kısa çalışma ödeneği, işten ayrılmaların yoğunlaşması nedeniyle işsizlik ödeneği ve Toplum Yararına Çalışma gibi aktif programlarla istihdamı ve işletmeleri desteklemek için yoğun şekilde kullanıldı. Bu dönemde, önceki yıllara kıyasla daha yavaş gelir artışı oldu. Fonun yatırım yapabileceği alanlar Yönetmeliğe göre devlet iç borçlanma senetleri, repo, ters repo, ödünç menkul kıymet hizmetleri olarak belirlendi. Ayrıca Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğindeki değişiklikle 2022’de Takasbank nezdinde özel kesim ile ödünç-borç verme işlemi yapabilmesine imkan sağlandı.

2023 üçüncü çeyrek raporuna göre fonun faiz geliri 1 Ocak-30 Eylül itibariyle, önceki yıl aynı döneme göre yüzde 21,63 oranında arttı ve 30,2 milyar TL oldu. 2023 Kasım ayı itibariyle fon varlığının yüzde 70,5’i tahvil, yüzde 28,94’ü mevduat ve yüzde 0,56’sı Takasbank Para Piyasasında değerlendiriliyor. Fonun Eylül ayı itibariyle 59,7 milyar TL’lik yatırımı vadesi bir yıldan az, 65,6 milyar TL’si de vadesi bir yıldan fazla olan borçlanma senetlerinde ve diğer işlemlerde bulunuyor.

İŞKUR 2023’te 1,2 milyon kişiye iş buldu

İŞKUR’un aktif ve pasif programlarının 2023 sonuçları belli oldu. İŞKUR, 2023’de 1,2 milyon kişiyi işe yerleştirdi. Deprem bölgesinde oluşan istihdam kaybına karışlık sosyal destek amacını da güden Toplum Yararına Çalışma programında 58 bin kontenjan deprem bölgesine ayrıldı ve programdan 300 bin kişi yararlandırıldı. Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneğinden 111 bin kişi, nakdi ücret desteğinden 82 bin kişi yararlandı. İŞKUR kurs ve programlarına ise 50 bin kişi katıldı.

Editör: Hakan UYSAL