28 Aralık 2023 perşembe                 Resmî Gazete                              Sayı : 32413

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumandan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/21509]                                    
Karar Tarihi: 25/12/2023

Konu: Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYÎK) Kapsamına Alınması

26/09/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan yetkiye istinaden, 27/06/2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin düzenleme ve denetimine tabi olan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) kapsamına alınmasına karar verilmiştir.

Editör: Hakan UYSAL