Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki katılım finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla katılım finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan Katılım Finans Muhasebe Standartlarının (KFMS) mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, Kurumumuz tarafından hazırlanan 1 adet Kavramsal Çerçeve, 1 adet Katılım Finans Muhasebe Rehberi ile 25 adet KFMS Resmî Gazete’de yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.

Bununla birlikte, ilk versiyonu 21/05/2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan FFMS 1 “Katılım Bankaları ve Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama”nin revize edilmiş versiyonu olan KFMS 1 (Revize) “Finansal Tablolarda Genel Sunum ve Açıklamalar” taslak metni Kurumumuz internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.

Söz konusu Standartta geçen terimlerin Türkçe karşılıklarının mevzuatımıza ve ülkemizdeki uygulamalara uyum sağlaması açısından vereceğiniz görüşler büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan taslak metne erişim aşağıdaki linkte sunulmuş olup, görüş ve önerilerinizin 12 Mayıs 2023 tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesi rica olunur.

İlgili Standardın taslak metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

KFMS 1 (Revize) “Finansal Tablolarda Genel Sunum ve Açıklamalar”