banner79

banner80

İşyeri kira ödemesinde gider pusulası düzenleme zorunluluğu kalktı

19.11.2021

MEVZUAT 19.11.2021, 10:00
İşyeri kira ödemesinde gider pusulası düzenleme zorunluluğu kalktı

Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum, son aylarda çıkarılan Kanunlarla yapılan düzenlemeler genellikle mükellefler lehine ve onların işlerini kolaylaştırmaya yönelik. Aslında böyle de olması lazım! Şu an yaşadığımız süreçte zorluk çıkarmak değil de, işleri kolaylaştırmak, uzlaşmak, sorunlara çözümsel anlayışla bakmak gerekiyor. Bu şekilde kimse kaybetmez, hepimiz kazanırız, ülkemiz kazanır.

Bu kapsamda uzun yıllardan bu yana süre gelen ve bir kangren haline gelen vergisel konular da birer birer çözümlenmeye başlandı. Bunlardan birisi de, 14 yıldır kamuoyunda tartışmalara neden olan banka, PTT veya yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılan iş yeri kira ödemelerinde gider pusulası düzenlenme zorunluluğu ile ilgili.

Konu tam olarak ne ile ilgili?

Banka, PTT veya yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılan iş yeri kira ödemelerinde vergi uygulaması açısından sadece banka dekontunun yeterli olup olmadığı, banka dekontuna ilave olarak ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek bulunup bulunmadığı konusu kamuoyunda öteden beri tartışmalara neden oluyordu.

Maliye, ayrıca gider pusulası düzenlenmesinde ısrar ederken, mükellefler banka dekontunun yeterli olduğu, ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek bulunmadığı görüşündeydi.


İş yeri kira ödemelerine tevsik zorunluluğu geldi

Maliye, işyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesini zorunlu tuttu (VUK Mad. Mük. 257, 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). Bu zorunluluk 1 Kasım 2008 tarihinden bu yana devam ediyor.
 

Maliye’nin bu konudaki görüşü neydi?

Maliye, banka, PTT veya yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılan iş yeri kira ödemelerinde vergi uygulaması açısından banka dekontunu yeterli saymıyor, ayrıca gider pusulası düzenlenmesini zorunlu tutuyordu. Bununla da kalmıyor, gider pusulası düzenlemeyenlere ayrıca özel usulsüzlük cezası kesiyordu.

Bu konuda Maliye tarafından verilen iki özelgenin özeti şu şekilde:

“268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen zorunluluk kapsamında tahsilat ve ödemelerin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması suretiyle tevsik edilmesi, bu zorunluluğu ortaya çıkaran işlemin mükellefler bakımından Vergi Usul Kanununda sayılan belgelerle tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler işlemi (hizmeti) değil buna ilişkin tahsilat ve ödemeyi tevsik etmekte, bu işleme ilişkin olarak borçlanılan tutarın ise kiraya verenin mükellef olması halinde düzenleyeceği fatura, mükellef olmaması halinde ise tarafınızca düzenlenecek gider pusulası ile tevsiki zorunlu bulunmaktadır.” (GİB Kocaeli VDB’nin 16.05.2013 tarihli ve 70280967-105[234-2012/14]-89 sayılı özelgesi).

“Gider pusulası, toplu ya da imzasız şekilde düzenlenmesi mümkün olmayan bir belge olup, söz konusu belgede işi yapanın adının, adresinin ve imzasının bulunması kanuni bir zorunluluktur. Öte yandan banka dekontlarının gider pusulasının yerine kullanılacağı hususunda Vergi Usul Kanununda ve ilgili mevzuatında herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.” (GİB’in 04.03.2013 tarihli ve 11395140-105[234-2012/VUK-1- . . .]—302 sayılı özelgesi).

Bu kapsamda işyeri kirası ödeyen milyonlarca kişi ve şirket “gider pusulası” düzenlemedikleri ve/veya imzalatmadıkları için cezalı duruma düştüler. Bu arada, özel usulsüzlük cezası sadece kira ödeyenlere değil, kiraya verenlere de kesiliyordu!

İşin ilginç yanı bu uygulama, 1 Kasım 2021 tarihine kadar sürdü!


Mükellefler bu konuda ne düşünüyordu?

Mükellefler ise, iş yeri kira ödemelerinin banka, PTT veya yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları tarafından verilen dekontlarla belgelendirilmesinin yeterli olduğu, bu ödemeler için ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek bulunmadığı, kaldı ki bu ödemelerin gider pusulası düzenlenmesine ilişkin yasal düzenleme kapsamına girmediği görüşünde idi.


Bu konuda ilgili yasal düzenleme ne diyordu?

Gider pusulası “vergiden muaf esnafa” yaptırılan işler veya onlardan satın alınan mallar için düzenlenip, imzalattırılan (kişisel eşyalarını satan kimselerden satın alınan altın, mücevher gibi değerli eşyalar için de düzenlenen) bir belge (VUK. Mad. 234).

Evet, ilgili yasal düzenlemede, iş yeri kira ödemeleri için gider pusulası düzenleneceğine dair açık bir hüküm bulunmuyor.

Peki, Maliye’nin iş yeri kira ödemeleri için gider pusulası düzenletme yetkisi var mı?

Vergi Usul Kanunu, Maliye’ye, vergi uygulaması bakımından düzenlenecek belgeler konusunda oldukça geniş yetkiler veriyor (VUK Mad. Mük. 257). Maliye de bu yetkisini kullanarak, iş yeri kira ödemesi dahil, vergi mükellefi olmayanlardan yapılan ikinci el otomobil, gayrimenkul, bilgisayar vb. alımlar, telif ödemeleri vb.lerde gider pusulası düzenlenmesini zorunlu kıldı. Yani, Maliye, iş yeri kira ödemeleri için ayrıca gider pusulası düzenleme zorunluluğu getirme yetkisinin bulunduğu görüşünde.


Yargı ise Maliye ile tam aksi görüşte

Yargı ise bu konuda Maliye ile tam aksi görüşte bulunuyor. Bu konuda verilen kararların ortak özeti ise şu şekilde:

“Gider pusulası, vergiden muaf esnaftan yapılan alımlar için düzenlenmesi gereken bir belge olup, vergiden muaf esnaf kapsamında bulunmayan kişilerden altın, mücevher gibi kıymetli eşyalar dışında kalan otomobil, arsa, demirbaş vb. alımlarda gider pusulası düzenlenme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu alımlarda gider pusulası düzenlenmediği gerekçesiyle kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” (İstanbul 10. Vergi Mahkemesi’nin 31.01.2020 tarihli ve E.2019/2079, K.2020/208 sayılı, Danıştay 3. Dairesi’nin 18.03.2020 tarih ve E:2016/5614 K:2020/1562 sayılı Kararı) 


7338 sayılı Kanunla düzenleme yapıldı, 14 yıllık tartışma bitti

Evet, banka, PTT veya yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılan iş yeri kira ödemelerinde ayrıca gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda 2008 yılında başlayan tartışma, 7338 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren bitti!


Nasıl mı?

7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun gider pusulası ile ilgili 234. Maddesinde önemli değişiklikler yapıldı. Bunlardan birisi de, iş yeri kira bedelinin 7 günlük yasal süre içerisinde satıcıya banka, yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları veya PTT A.Ş. aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen dekont vb. belgelerin (işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva etmek şartıyla) gider pusulası yerine geçen belge olarak kabul edilmesi. Yapılan bu değişiklik, 1 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Dolayısıyla, 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren iş yeri kira bedelinin 7 günlük yasal süre içerisinde iş yerini kiraya verenlere banka, yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları veya PTT A.Ş. aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen dekont vb. belgeler vergi uygulamasında gider pusulası yerine geçen belge olarak kabul edilecek, bu ödemeler için ayrıca gider pusulası düzenlenmeyecek.

Bu şekilde, 14 yıldır yaşanmakta olan bir tartışma da, bitirilmiş oldu.


Peki, 1 Kasım 2021 öncesi için ceza kesilecek mi?

Sahada gördüğümüz kadarıyla, bankalar, PTT ya da yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılan iş yeri kira ödemelerinde, bu kurumlar tarafından düzenlenen dekont vb. belgeler yeterli sayılıyor, ayrıca gider pusulası düzenlenmiyor. Söz konusu dekont vb. belgeleri gider pusulası yerine geçen belge olarak kabul eden düzenleme 1 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yani, Maliye’ye göre, bu tarih öncesinde yapılan iş yeri kira ödemelerinde, anılan kurumlar tarafından düzenlenen dekont vb. belgelerin yanısıra, ayrıca gider pusulası düzenlenmesi gerekiyor. Gider pusulasının ayrıca düzenlenmediği durumların tespiti halinde ise, geriye dönük olarak yine özel usulsüzlük cezası kesilecek gibi görünüyor.

Bize göre, Yargının mevcut görüşü ve 7338 sayılı Kanunla mükellefler lehine yapılan söz konusu düzenleme dikkate alınarak, geçmişe dönük olarak söz konusu ödemelerde ayrıca gider pusulası düzenlemeyenlere kesinlikle özel usulsüzlük cezası kesilmemeli. Maliye, bu konuda bir sirküler çıkarmalı, kendi teşkilatına ve kamuoyuna duyurmalı.

Ne dersiniz?

Dünya | Abdullah TOLU

Yorumlar (0)
25
açık
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
İmsak 03:43
Güneş 05:34
Öğle 13:06
İkindi 17:03
Akşam 20:28
Yatsı 22:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Liverpool 38 89
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 67
6. M. United 38 59
7. West Ham United 38 57
8. Wolverhampton Wanderers 38 54
9. Leicester City 38 50
10. Brighton 38 49
11. Brentford 38 47
12. Newcastle 38 47
13. Crystal Palace 38 46
14. Aston Villa 38 46
15. Southampton 38 41
16. Everton 38 40
17. Burnley 38 36
18. Leeds United 38 36
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@