• 2023 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” başlıklı Kılavuz tıklayarak indirebilirsiniz...  
   
 • Entegratör firmalar aracılığı ile 2023 vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve gider kaydı göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle https://portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak karşılama ekranına onay vermeleri gerekmektedir. Karşılama ekranına onay verilmeden muhasebe yazılımları aracılığı ile 2023 vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve gider kayıt gönderilmesi mümkün değildir.
   
 • Defter-Beyan Sistemini öteden beri kullanan mükelleflerin “2023 Yılı Defter İşlemlerinin” aktif duruma getirilmesi için 01.01.2023 tarihinden itibaren karşılama ekranına onay vermeleri gerekmektedir.Bununla birlikte dileyen mükelleflerimiz 29.01.2023 günü sonuna kadar karşılama ekranına onay vermeden doğrudan "2022" yılı seçeneği ile devam etmesi mümkündür.
   
 • 2023 vergilendirme döneminden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden, 01.01.2023 tarihinden itibaren başvuru yapmaları ve portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden “2023 Yılı Karşılama Ekranına Onay” vermeleri ve “Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri” menüsünden “Defter Durum” kontrollerin yapmaları gerekmektedir.
   
 • 2023 vergilendirme döneminden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellef statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin, 01.01.2023 tarihinden itibaren portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak “2023 Yılı Karşılama Ekranına” onay” vermesi ve “Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri → 2023 Yılı → İşletme Defteri → İşlem Yap” adımlarını uygulayarak “2023 Yılı Bilanço Geçiş” işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bahse konu bilanço geçiş işlemine onay vermeden önce 2023 yılı defterinde işlem yapıp yapmadığınızı mutlaka kontrol ediniz.
   
 • Sistem Yönetimi "Defter İşlemleri" menüsünde yer alan "2023 Yılı Defterinizin”  "aktif" duruma getirilmesi için karşılama ekranına onay verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte dileyen mükelleflerimiz 29.01.2023 günü sonuna kadar karşılama ekranına onay vermeden doğrudan "2022" yılı seçeneği ile devam etmesi mümkündür.