Kurulumuzun 12/10/2023 tarih ve 75935942-050.01.04-[01/19807] sayılı Kararıyla; Rekabet Kurulu’nun 28/09/2023 tarih ve 23-46/883-M sayılı Kararı uyarınca Rekabet Kurulu Kararlarında yer verilen taahhüt ve şartların teşebbüsler tarafından yerine getirilip getirilmediğine ilişkin denetim hizmetini yapmak üzere aşağıda belirlenen kriterleri karşılayan;

  • Kadrosunda en az 10 ve üstü denetçi bulunduran ve
  • En az 5 tanesi BİST’te yer alan şirketlerden olmak üzere son 5 yılda asgari 10 farklı şirketin denetimini yapmış olan

bağımsız denetim kuruluşlarının listesinin Kurum internet sitesinde yayımlanmasına ve yukarıda yer alan kriterlerde meydana gelen değişiklikler çerçevesinde listede gerekli güncellemelerin Kurum tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Rekabet Kurulu Kararlarında yer verilen taahhüt ve şartların teşebbüsler tarafından yerine getirilip getirilmediğine ilişkin denetim hizmetini yapmaya yetkili bağımsız denetim kuruluşlarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna duyurulur.