Şenol DÖNDER

Tüm Makaleleri

Şenol DÖNDER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yurt Dışından Alınıp Yine Yurt Dışına Satılan Malların Finansman Gider Kısıtlaması ve Muhasebeleştirme İncelemesi

Türkiye gibi uluslararası arenada aktif iş yapan işletmeler, yurt dışından aldıkları malları sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda yine yurt dışındaki müşterilere satma eğilimindedirler. Ancak, bu tür...

KDV ve İhraç Kayıtlı Satışlar: İmalatçıların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar.

Katma Değer Vergisi (KDV) Türkiye'deki işletmeler için önemli bir mali yükümlülüktür. Ancak, Türkiye'de üretilen malların yurtdışına ihraç edilmesi durumunda, işletmeler KDV'den muaf tutulur.

Belediye Tarafından Sağlanan Gelir Desteği Ödemesinin Vergilendirilmesi.

Halk otobüsü veya otobüsle yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten mükelleflerin belediyeler tarafından sağlanan gelir desteğinin vergilendirilmesi hakkında önemli bilgiler v...

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: İSTİSNA UYGULAMALARI VE PROJE UYGULAMASI

Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan son değişiklikler, özellikle afetzedelere bağışlanacak konutların inşası ile taşınmaz satışlarına yönelik istisna uygulamaları ve proje uyg...