Kurumumuzca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2022 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının belirlenmesi ve yayımlanmasında Kamu Gözetimi Kurumu yetkilendirilmi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının belirlenmesi ve yayımlanmasında Kamu Gözetimi Kurumu yetkilendirilmi

Sorgulama Yapmak İçin Tıklayınız.