Bu ne biçim başlık dediğinizi duyar gibiyim sevgili okurlar. Ancak, insan belli bir yaşın üstüne geldiğinde, herhangi bir olayda eskiden başınıza gelenler veya bizim gibiler için yasalar ve tebliğlerde yapılan düzenlemeler hemen aklımıza geliyor.

Efendiiim, Zekeriya Temizel Maliye Bakanı olup çok kapsamlı bir af yasası çalışması yapılırken, Sayın Bakan özellikle Maliye konusunda gazetelerde çok güzel yazılar yazmakta olan rahmetli Şükrü Kızılot’u da karşısına alıp aylarca yasanın maddelerini televizyonlarda açıklamaya çalıştılar. Derken af yasası çıktı ama tebliğ, sirküler vs. yapılması gereken açıklamalar yapılmadı. Araya uzun bir tatil girdi ve tebliğin ve açıklamaların 3-4 ay sonra yapılacağı sözleri dolaşmaya başladı.

Bu arada Sayın Şükrü Kızılot da çıkan af yasasının eksiklerini, yanlışlarını anlatmaya başladı. Ben de kendisini (siz, Bakanla birlikte çalışarak bu yasayı çıkarırken bunların yasada olduğunu bildiğiniz halde düzeltmediniz) diye suçlamıştım. Yıllarca bu yüzden karşı karşıya geldiğimizde konuşmadık, sadece hafif bir tebessüm ettik. Neticede af yasasının tebliğ ve açıklamaları uzun bir yaz tatilinden sonra Eylül veya Ekim ayında çıktı ve vee yasadan istenen verim alınamadı. Hala da o zaman yapılan yanlışların sonuçlarını ülke çekiyor. Çünkü, kesin çözüm yerine en kısa zamanda aflar yapılarak güya sorunlar çözülüyor. Hadi canım sen de!

Şimdi gelelim bu günün konusu olan ve 2004 yılında son defa yapılan enflasyon düzeltmesinin 2023 yılında zar zor açıklanan 555 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel tebliğine.

Bu tebliğ çok kapsamlı bir çalışmanın sonucu ama yine de bir çok eksiklikleri var. Bir kısmını sayalım.

152 Hesap Mamullerin enflasyon düzeltmesinde açıklamalar eksik

159 Verilen sipariş avanslarında hala tam anlaşılmayan açıklamalar

170 Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde eksik açıklamalar

252 Binaların düzeltilmesinde yeterli olmadığını sandığımız düzenlemeler

263 Araştırma geliştirme giderleri ile ilgili eksik düzenlemeler

340 Alınan sipariş avanslarının düzeltilmesinde eksik açıklamalar

549 Özel fonların düzeltilmesinde ihtilaflar

296 No.lu hesabın düzeltilmesinde net olmayan açıklamalar

180-280 hesaplamalarla ilgili düzeltme örnekleri eksikliği

Bu yazıyı, yazı yazmış olmak için yazmıyorum. Yukarıda belirttiğim konularda birçok yazar – çizer arkadaşımla da konuştum. Herkes her an yeni bir açıklama, ek tebliğ, sirküler gibi bir takım düzenlemeler bekliyor. Ama ben bu konuşmaları yaparken yazımın başlangıcında belirttiğim gibi hemen aklıma Zekeriya Temizel ve Şükrü Kızılot geldi. O zamanki af yasasının eksik açıklamalarından dolayı 25-30 yıla yakındır ülkemizde havanda su dövmemiz açıkça ortada. Yeni benim iddiama göre, devlet gerekli açıklama ve düzenlemeleri yapmakta gecikirse, milletin itimadı ortadan kalkıyor.

İnşallah bu enflasyon düzeltmesi ile ilgili benim buraya aldığım hesaplarla ilgili örnek ve açıklamalar gecikmeden yapılır da 2023-2024-2025 yıllarında yapılacak enflasyon düzeltmeleri yaraya merhem olur.