• DOLAR 31,07 %0.17
  • EURO 33,68 %-0.05
  • ALTIN 2.032,18 %0.75
  • BİST100 9.374,20 %0.00
  • BITCOIN 51.694 %1.16
  • ETHERIUM 3.044 %2.84
18°
Nevzat ERDAĞ

Tüm Makaleleri

Nevzat ERDAĞ

1967 yılında Kars’ta doğdum. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden öğretmenlik formasyon eğitimi aldım…

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programına katıldım.

Uzun yıllar profesyonel olarak çeşitli firmalarda muhasebe, finans, dış ticaret departmanlarında üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra, mali müşavir oldum ve kendi müşavirlik ofisimi açtım. Yaklaşık on dokuz yıldır farklı sektörlerde firmaların Mali Müşavirliğini, Mali Danışmanlığını ve Yönetim Danışmanlığını yap­ıyorum…

Yıllar içerisinde kendi mesleğim ile ilgili çeşitli konularda özellikle vergi uygulamaları, vergi planlaması, vergi suç ve cezaları, vergi avantajları, kayıt dışı,İş Hukuku konularında uzmanlaştım. Uzmanlık alanlarımı genel olarak;

Muhasebe (genel muhasebe, ileri muhasebe, sektörel muhasebe uygulamaları)
Vergi uygulamaları (geçici vergi, kurumlar vergisi, dönem sonu işlemleri)
Vergi suç, cezaları ve kanunlarımıza göre kurtulma yolları,
Şirket işlemleri (kuruluş, birleşme, tasfiye, yabancı ortaklı işlemler, şekil değişikliği)
Kar ve vergi planlama,
Kayıt dışı ekonomi ve çözüm yolları,
Kara para, yolsuzluk
Elektronik ticaret,
Marka ve patent hakları,
Mali ve vergisel denetim,
Bağımsız denetim,
İş mevzuatı uygulamaları,
Sermaye piyasasına açılma, halka arz,
Şirket tahlili ve yönetim süreçleri…olarak sıralayabilirim.
Başta vergi olmak üzere bu konularda yürüttüğüm danışmanlıkların yanı sıra yaklaşık on beş yıldır muhtelif eğitim kurumlarında bilgilerimi eğitim, panel ve konferanslarla paylaşmaktayım.

Ayrıca 2014 yılından beri farklı basın kurumlarında mesleki konularda haftalık makaleler yazmaktayım

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:50) 10 Şubat 2024 CUMARTESİ tarihli 32456 sayılı re...

Tercümanlık Faaliyetinin Vergilendirilmesine Özelgelerle Bakış

Tercümanlık faaliyeti ne şekilde vergilendirilecektir? Sorusu müşterilerimizin de bize çok sorduğu bir sorudur bu soruyu Gelir Vergisi ve Katma değer vergisi açısından ayrı ayrı inceleyerek kanunları...

Şirket Ortaklarında Bağkur Veya Sigortalı Olma Durumu

Şirket ortaklarının sigortalılığı şirketin türüne göre farklılık gösterir. Kanunen kimlerin zorunlu olarak sigortalı olması gerektiği 5510 Sayılı Kanun’da açıkça belirtilmiştir. Bu yazımızda şirket or...

Vergi Usul Kanununa Göre Teminat Uygulaması

Vergi Usul Kanunu’nun “Teminat uygulaması” başlıklı 153/A. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan bazı hükümler, Anayasa Mahkemesinin 20.07.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararıyla...

Kamu Borçlarını Geç Ödeme Maliyeti Arttı!

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulandığından, 7782 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik gecikme faizini de deği...

7445 Sayılı Kanun İle Arabuluculukta Yeni Uygulamalar

05 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 31, 34, 36, 37, 38 ve 41. maddeleri 01 Eylül 2023...

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 09.11.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7471 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun H...

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirim Kısıtlaması

24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemleri dolayısıyla ödenen KDV için indirim kısıtlaması getirilmiştir.

Şirketler İçin Öngörülen En Az Esas Sermaye Tutarı

Resmi gazetenin 25 Kasım 2023 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren. 24 Kasım 2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Teknokent Projelerin Satışı Ve Kiralanmasından Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi

Teknokent merkez adresinde yazılımı gerçekleştirilen projelerin, satışı ve kiralanmasından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden ve bu projelere ait teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olup o...

Trend Haberler

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı
Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı
1
Defter Beyan Sistemi Enflasyon Düzeltmesi Hakkındaki Sistem Duyurusu
Defter Beyan Sistemi Enflasyon Düzeltmesi Hakkındaki Sistem Duyurusu
2
ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4) (TASLAK)
ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4) (TASLAK)
3
İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8188)
İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8188)
4
2 Nolu KDV Tevkifatı İle İlgili Kayıt, Beyan, İndirim Şekli ve Muhasebe Kayıtları
2 Nolu KDV Tevkifatı İle İlgili Kayıt, Beyan, İndirim Şekli ve Muhasebe Kayıtları
5
SMMM'nin mükellefin faturasını düzenlemesi meselesine dair...
SMMM'nin mükellefin faturasını düzenlemesi meselesine dair...
6