Nevzat ERDAĞ

Tüm Makaleleri

Nevzat ERDAĞ

1967 yılında Kars’ta doğdum. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden öğretmenlik formasyon eğitimi aldım…

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programına katıldım.

Uzun yıllar profesyonel olarak çeşitli firmalarda muhasebe, finans, dış ticaret departmanlarında üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra, mali müşavir oldum ve kendi müşavirlik ofisimi açtım. Yaklaşık on dokuz yıldır farklı sektörlerde firmaların Mali Müşavirliğini, Mali Danışmanlığını ve Yönetim Danışmanlığını yap­ıyorum…

Yıllar içerisinde kendi mesleğim ile ilgili çeşitli konularda özellikle vergi uygulamaları, vergi planlaması, vergi suç ve cezaları, vergi avantajları, kayıt dışı,İş Hukuku konularında uzmanlaştım. Uzmanlık alanlarımı genel olarak;

Muhasebe (genel muhasebe, ileri muhasebe, sektörel muhasebe uygulamaları)
Vergi uygulamaları (geçici vergi, kurumlar vergisi, dönem sonu işlemleri)
Vergi suç, cezaları ve kanunlarımıza göre kurtulma yolları,
Şirket işlemleri (kuruluş, birleşme, tasfiye, yabancı ortaklı işlemler, şekil değişikliği)
Kar ve vergi planlama,
Kayıt dışı ekonomi ve çözüm yolları,
Kara para, yolsuzluk
Elektronik ticaret,
Marka ve patent hakları,
Mali ve vergisel denetim,
Bağımsız denetim,
İş mevzuatı uygulamaları,
Sermaye piyasasına açılma, halka arz,
Şirket tahlili ve yönetim süreçleri…olarak sıralayabilirim.
Başta vergi olmak üzere bu konularda yürüttüğüm danışmanlıkların yanı sıra yaklaşık on beş yıldır muhtelif eğitim kurumlarında bilgilerimi eğitim, panel ve konferanslarla paylaşmaktayım.

Ayrıca 2014 yılından beri farklı basın kurumlarında mesleki konularda haftalık makaleler yazmaktayım

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı!

07.09.2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) ile;

Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin Yapılan Teslimlere Sağlanan KDV İstisnası

Proje uygulaması getirilen istisnalara ilişkin KDV genel uygulama tebliğinin yürürlüğünden önce başlanılmış ve halen devam eden işlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Merkez Bankasının Kur Korumalı Hesaplara İlişkin Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) dün tarihli kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı.

İrsaliye Ve Faturada Karekod Bulundurma Zorunluluğu !

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-belge sistemi üzerinden yapılan 17 Şubat 2023 tarihli duyurularda; 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı elektronik belgelerde ve internet üzerinden yap...

İndirimli Gelir Stopaj Oranı ve Döviz Pozisyon Raporu Bildirimi

İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulamasının Süresi Uzatıldı!

7456 Sayılı Torba Kanun İle Değişen Vergiler

7456 Sayılı Kanun’un, TBMM’ye sunulan teklif metni 15 maddeden oluşmaktaydı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı değişikliklere uğrayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yürütme ve yürürlük maddele...

İkinci El Araç Fiyatlarına Düzenleme Geldi!

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının yapılamaması hakkında yönetmelik değişik...

Dikkat, KDV Oranları Değişti !

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete” için KDV oranı %20’ye yükselmiş ol...

Neden İnşaattan Sanayiye Dönmeliyiz?

İstanbul Anadolu yakasında birçok bölgeyi gezdim.  Gittiğim her bölgede, her yerin inşaat şantiyesine döndüğünü, birçok yeni bina yapıldığını, bunun yanında çok büyük projelerin de olduğunu gözlemledi...

Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası Nedir?

Vergi Usul Kanununda belirlenen kurallara göre iş ve işlemlerini yapma mecburiyeti olan mükelleflerin bu kurallara uymamaları cezalı durumlarla karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır. Bunların baş...