Ülkemizde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun finansal tabloların (dipnotlar hariç) XBRL (eXtensible Business Reporting Language - Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) formatında analize uygun şekilde kullanıcılarla paylaşılmasını sağlamak üzere ilk olarak 2016 yılında TMS Taksonomisi geliştirilmiştir.  

2016 TMS Taksonomisi, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat ve TFRS 16 Kiralamalar Standartları çerçevesinde Nisan 2019 tarihinde güncellenerek, mevzuatta terim birlikteliğini sağlamak amacıyla 2019 TFRS Taksonomisi adıyla yeniden yayımlanmıştır.

TFRS Taksonomisi, finansal tabloların TFRS’ye uyumlu olarak sunulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda TFRS Taksonomisinin içeriği oluşturulurken TFRS’nin güncel halleri ve şirketlerce yayınlanan finansal tablolar dikkate alınarak, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri tüm kalemlere yer verilmiştir. Diğer taraftan, TFRS’nin finansal tablolarda ayrı bir kalem olarak sunulmasını zorunlu kıldığı kalemler dışında; bu Taksonomiyi kullanacak şirketlerin önemlilik arz etmemesi nedeniyle finansal tablo kullanıcılarının dikkatine sunulmasına ihtiyaç duymadıkları kalemlere elektronik ortamda sunacakları finansal tablolarda yer vermelerine gerek bulunmamaktadır.


TFRS Taksonomileri

Taksonomi

Tarih

Bağlantı

2022 TFRS Taksonomisi

04.10.2022  İndir

2019 TFRS Taksonomisi

15.04.2019

 İndir

2016 TMS Taksonomisi

06.06.2016

 İndir

Diğer Dokümanlar

Açıklama

Bağlantı

2022 TFRS Taksonomisi Finansal Tablo Çıktıları  İndir
2019 TFRS Taksonomisi ile 2022 TFRS Taksonomisi Arasındaki Değişimler  İndir
2019 TFRS Taksonomisi Finansal Tablo Çıktıları  İndir

2016 TMS Taksonomi Finansal Tablo Çıktıları

 İndir

2016 TMS Taksonomisi ile 2019 TFRS Taksonomisi Arasındaki Değişimler  İndir