Merkez Bankası en son 21 Eylül 2023 günü faizi %30 a çı­kardı. Yine Merkez Bankası ve hükümet, kur korumalı mev­duatı da tasfiye ederek ekonominin genel kurallarına uygun faiz vereceği hesaplar ve dövizlere geçmek istemektedir.

18 Eylül 2023 tarih ve 32313 sayılı Resmi Gazetede şöyle bir karar yayımlandı. Kararı aynen alıyorum.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/25)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

18 Eylül 2023 tarihli ve 32313 (Asıl) sayılı Resmî Gazete

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31/08/2023, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 30/06/2023 tarihi itibarıyla banka­larda mevcut olan ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsin­den döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dö­nüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Birçok okurum bu kararı anlaya­mamış ve birbirle­rine ve benim gibi yazarçizer takı­mına da soruyor­lar. Acaba bu tebliğ ne demek istiyor, biz de bir bakalım.

Önce yukarı­daki 2021/14 sayılı tebliğin ilgili maddesinin değişen şeklini yerleştirerek tebliğin 4. maddesini yazımıza alalım.

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk Li­rası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü,

MADDE 4 – “(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31/8/20 23, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 30/06/2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

(2) Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz dönü­şüm kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınır ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılır.

(3) Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.

(4) Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz. Katılma hesaplarına sağlanacak ge­tirinin katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde ara­daki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılar.

Şimdi gelelim benim yorumuma:

Merkez Bankası en son 21 Eylül 2023 günü faizi %30 a çı­kardı. Yine Merkez Bankası ve hükümet, kur korumalı mev­duatı da tasfiye ederek ekonominin genel kurallarına uygun faiz vereceği hesaplar ve dövizlere geçmek istemektedir.

Yukarıdaki maddenin değişen birinci fıkrası ile yurt için­deki gerçek kişiler için 31/08/2023, tüzel kişiler için ise 30/06/2023 tarihindeki bankada mevcut ABD $, Euro, İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ile katılım fonu hesap bakiyeleri ,

Hesap sahibinin talebi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Peki hesap sahibi talep etmez ise ne olacak diye hemen düşünmeye başladık. Bize göre hesap sahibi herhangi bir talimat vermezse hesap 2-3 ve 4’üncü fıkralara uygun olarak devam etmelidir.

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği en kısa zamanda de­taylı bir açıklama yapacak zannederim.