Sosyal Güvenlik Kurumu, sadece Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilme ve faydalanma hakkı tanımaktadır.

Kurum, sigortalıların öncelikle sağlıklarının korunmaları, çeşitli hastalık ve diğer sağlık riskleri ile karşılaşmaları hâlinde muayene, ilaç ameliyat ve diğer tedavi masraflarını belirli şartlarda karşılamaktadır.

Başta romatizmal ve ortopedik olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelen kaplıca tedavileri SGK tarafından karşılanmasına rağmen birçok sigortalının bu tedaviden ya haberdar olmadığı ya da yeterli bilgiye sahip olmadığı gelen suallerden anlaşılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel liste her sene kurum tarafından da yayınlanmakta olup bu çerçevede okuyucularımızın kaplıca tedavisine ilişkin merak ettiği sorularına cevap olmak üzere bu yazımız hazırlanmıştır…
 

Rapor şart!

SGK’nın kaplıca tedavilerini karşılaması için en başta gelen şart resmî sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu almak gerekmektedir. 

Sağlık raporunda teşhis, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerine de yer verilmesi gerekmektedir.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde kaplıca tedavisine başlamak gerekmektedir.

Bu süre içinde başlanmaması hâlinde yeniden sağlık kurulu raporu almak gerekmektedir. Aksi takdirde SGK kaplıca tedavi giderlerini karşılamaz.
 

Sağlık Bakanlığından işletme izni

SGK’nın kaplıca tedavilerini karşılamasının diğer bir şartı ise tedavi için gidilecek tesisin Sağlık Bakanlığından işletme izni almış olması gerekmektedir.

Keza kaplıca tedavisine gerek görülenler, sadece Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilmektedir.

Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin banyo ücreti, yol, gündelik ve refakatçi giderleri SGK tarafından karşılanmamaktadır.
 

Yol ve refakatçi masrafları 

Kaplıca tedavileri için gidiş-geliş yol masrafları, hastanın gündelikleri ile refakatçi zorunluluğu öngörülmüş ise refakatçi giderleri tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna SGK tarafından öngörülen tarifeye dayanılarak karşılanmaktadır.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dâhil 5 (beş) iş günü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu süre içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi hâlinde yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak bu raporun geçerli olduğu 6 (altı) aylık süre içerisinde sağlık hizmet sunucusu tarafından sevk belgesi düzenlenerek sevk edilmesi gerekmektedir.

Sağlık raporunda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi unutulmamalıdır. Aksi takdirde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri SGK tarafından karşılanmaz. Tekrar hatırlatalım anlaşmalı olmayan kaplıcalarda yapılan tedavi sağlık raporu olsa bile karşılanmamaktadır.
 

SGK’nın giderleri ödeme kıstasları

Ödemeler, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak yapılmaktadır.

18 yaşını doldurmamış hasta çocuklar için raporda refakatçi zorunluluğu şartı aranmamaktadır.

18 yaşından büyük hastalar içi ise raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi hâlinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri SGK tarafından karşılanmaktadır.

Yol giderleri mutat taşıt bedeli üzerinden ödenmektedir. Otobüs ile gidilmiş ise otobüs bileti saklanmalıdır.

Kaplıca listesine bakıldığında Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara’dan Yozgat’a kadara alfabetik sıraya dizilmiş kaplıca tesisi bulunan hemen hemen her ilde bulunduğu görülmektedir.
 

Türkiye | İsa KARAKAŞ