Son 7 yılda, 6'ncı yapılandırma ve af içeren düzenleme olan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2016 ile 2021 yılları arasında çıkartılan 6736, 7020, 7143, 7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamında 28 Şubat 2023 tarihine kadar yapılan toplam tahsilat 193 milyar TL olmuştur.

7440 sayılı Kanun'un genel kapsamını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Kanun ile vadesi 31.12.2022 olup ödenmeyen toplam 521 milyar TL vergi alacağının yapılandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda vergi dairelerine borçlu mükellef sayısı 14.156.341'dir. Vergi idaresi 521 milyar TL'lik alacağına karşılık 43 milyar 500 milyon TL tahsilat hedefi ortaya koymuştur.

Kanun ile ayrıca 2.000 TL altındaki borçlar silinmektedir. Vergi dairelerine 2.000 TL borcu olan mükellef sayısı 7.691.666 olup, bu kapsamda toplam 4 milyar 600 milyon TL borç silinecektir. Bu silinme işlemi sonrasında vergi dairesine borcu olan mükellef sayısı 6.464.675 olacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan ve vadesi 31.12.2022 olup ödenmeyen ve bu kanun kapsamında yapılandırılacak toplam borç tutarı 196 milyar TL'dir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen 500 TL'yi aşmayan asli alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve ferilerinin ve aslı ödenmiş olan feri alacaklardan tutarı 10.000 TL'yi aşmayanlar terkin edilecektir.

Bu kanun ile SGK'ya borcu olan 3.277.005 işyeri ve 14.613.574 sigortalının kuruma olan borçları yapılandırılacaktır. Borcu terkin edilecek 332.450 işyeri düşüldüğünde, borçlu işyeri sayısı 2.944.555 olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu yapılandırma için tahsilat hedefi 47 milyar 800 milyon TL'dir.

BU KANUNUN DİĞER YAPILANDIRMA KANUNLARINDAN BAZI FARKLARI

Yapılandırılan borçlar daha önce 2 ayda bir ödemeli 18 taksit ve 36 ay vadelendiriliyordu. Yeni düzenleme ile yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte aylık dönemler halinde ödenebilecektir.

Vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin kanunun yayımını izleyen 7 iş günü (önceki düzenlemelerde bu süre ortalama 2 ay idi) içinde sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde yer alan kâr payı ödemeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef kurumlara yapılan kâr payı ödemeleri ilk defa matrah artırımı kapsamına alınmaktadır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin beyan ettikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilebilecektir (Önceki yapılandırma kanunlarında bunun yapılamayacağına ilişkin madde hükmü vardı, bu kanun da ise bu hükme yer verilmemiştir).

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia üzerinden ödenen KDV genel esaslara göre indirilecek ancak iadeye konu edilmeyecektir.

Matrah ve vergi artırımına ilişkin verilecek beyannameler için 1.000 TL Damga Vergisi ödeme zorunluluğu getirilmiştir.

Cumhurbaşkanı'nın başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisi vardır. Bu yetkinin kullanılacağını düşünüyorum.

Sözcü | Nedim TÜRKMEN