Av. N. Gaye ALPASLAN

Tüm Makaleleri

Av. N. Gaye ALPASLAN

7440 Sayılı Yasa’ya Göre Bireysel Vergi Kaskonuzu Yaptırmayı İhmal Etmeyiniz

Bireysel vergi kaskosu veya teknik adıyla Matrah ve vergi artırımı bireylerin vergi dairesine müracaat ederek matrah artırımı ile ilgili başvuru yaparak, 2018 ila 2022 yılları için matrah artırımı ola...

Uzlaşılan vergilerde erken ödeme indirim olanakları ve istinaftan vazgeçme durumunda mükelleflere sağlanan avantajlar

İdarece kesilen cezaların ödenecek miktarı konusunda idare ile uzlaşma yoluna gidilmesi, cezalarda Kanun’un tanıdığı indirim imkanından yararlanılması veya yargı yoluna baş vurulması vergi mükellefler...

7194 Sayılı yasa ile getirilen indirim olanakları

Vergide uzlaşılan vergilerde erken ödeme indirim olanakları ve istinaftan vazgeçme durumunda mükelleflere sağlanan avantajlar

E-Fatura Yerine Yanlışlıkla E-Arşiv Fatura Düzenlenmesi Halinde Kesilen Ceza Vergi Yargısında İptal Edilebilir

Kanunda e Arşiv fatura veya e-Fatura tanımı yerine açıkça elektronik ortamda düzenlenen belgeler kavramına yer verildiğinden, fatura tanımının kanundan bir tane olduğundan özel usulsüzlük cezasının uy...

Vergi İncelemesine Başlanmadan Önce Düzeltici Mahiyette Vergi Beyannameleri Nasıl Düzenlenir ?

Son yıllarda özellikle vergi incelemesi öncesi veya inceleme devam ederken pişmanlık ile veya düzeltici mahiyette beyanname verilip/ verilmeyeceği bazı çevrelerde sıklıkla tartışılmaktadır.

Vergi Dairesi Kayıtlarının İdare Tarafından Resen Silinmesinin Hukuki Ve Mali Sonuçları Nedir?

Vergi daireleri mükelleflerin vergi sicil kayıtlarını resen silemezler. Bu konuda somut bir tespit yapılmadan veya vergi inceleme raporu ile durum tespit edilmeden veya sahte fatura düzenlediği hakkın...

Vergi Mükelleflerinin Vergi Dairesi Kayıtlarının İdare Tarafından Resen Silinmesinin Hukuki Ve Mali Sonuçları Nedir?

Bilindiği gibi, vergi daireleri 213 sayılı VUK’nun 160. maddesine göre işi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığı konusunda tespitler yapması halinde mükellefiyet kayıtlarını res...

Mali Tatil Uygulamalarının Vergi Yargısında Dava Açma Ve Muhasebe Uygulamalarına Etkileri Nelerdir?

Mali Tatil ile ilgili Vergi Yargısında Dava Açma Süreleri ile ilgi en çok merak edilen sorular ve cevaplar yazımınız devamında...

Malların İrsaliye İle Üçüncü Şahsa Teslimi

AATUHK’na göre 79. madde hükmünün uygulanabilmesi için: Malların irsaliye ile üçüncü şahsa tesliminin bu şahıs nezdinde borcun doğmasına kafi sayılacağı, fatura düzenlenmemiş olsa bile borcun bu şirke...