• DOLAR 33,20 %-0.11
  • EURO 36,02 %-0.60
  • ALTIN 2.546,09 %-2.11
  • BİST100 11.156 %0.15
  • BITCOIN 66.750 %3.81
  • ETHERIUM 3.500 %2.04
25°
Av. N. Gaye ALPASLAN

Av. N. Gaye ALPASLAN

Tüm Makaleleri

2024 YILI MART AYINDA KİMLER GMSİ BEYANNAMESİ VERMEYECEK?

Bilindiği gibi, kira geliri elde edenler bu kira gelirlerini 2023 yılı için 21.000 TL’yi geçmesi halinde 2024 Mart ayı içerisinde bu kira gelirlerini beyan etmek zorundadırlar. Aşağıdaki kimseler kir...

Çiftçiden Zirai Ürün Alımı Sırasında Düzenlenecek Elektronik Müstahsil Makbuzu

213 sayılı VUK 509 seri nolu Genel Tebliği 19.10.2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu tebliğ müstahsilden tarımsal ürün alınması sırasında düzenlenmesi gerekecek “Ele...

SGK VE KAYIT DIŞI İSTİHDAM: KADİM PROJESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 yılından itibaren, KADİM projesi kapsamında, kayıt dışı istihdam ile mücadele politikası kapsamında sigortasız işçiliği önlemek amacı ile Gelir İdaresi ile müşterek hareket...

Emniyet Müdürlüğünün Yapmış Olduğu Tespitlerin Muhtasar Beyannameye Etkisi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen tutanaklar Gelir İdaresi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Başkanlıklarına yazı ekinde yollanmaktadır.

Malların irsaliye ile tesliminin borcun doğması için yeterlidir.

MALLARIN İRSALİYE İLE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİMİNİN BU ŞAHIS NEZDİNDE BORCUN DOĞMASINA KAFİ SAYILACAĞI, FATURA DÜZENLENMEMİŞ OLSA BİLE BORCUN BU ŞİRKETİN ZİMMETİNDE SAYILARAK ÖDEME EMRİ İLE TAKİBİNİN MÜMKÜN...

Avukatların Müvekkillerine Ait Olan Emanet Paralara Vergi Dairesi E-Haciz Yapamaz

Kayseri 2. İcra Hukuk Mahkemesi Kararına göre ( E:2014/150-K:2014/218). ( Kayseri 2 İcra Müdürlüğü E:2013/5295 ) e-haciz sırasında Avukatların vekil sıfatıyla açtıkları hesaplarına e-haciz uygulanamay...

VERGİ HUKUKU UYGULAMASINDA: VERGİ İPTAL DAVASI AÇILMASINDA ITTILA TARİHİ’NİN ÖNEMİ

Yasa koyucu kamu hizmetlerinin  niteliklerini ve diğer kamu hizmetlerine nazaran durumlar dikkate alınarak  İYUK’da gösterilenlerden daha uzun veya daha kısa idari dava açma süreleri tespit edebilir. ...

Adli Tatil 31 Ağustos Tarihinde Biterken Mükellef Hakları

Dava açma süresinin bir bölümü mali tatile rastlamak ile beraber bir bölümü de adli tatile tekabül eden durumlarda dava açma süresi adli tatilin bitiminden itibaren ( 31 Ağustos ‘tan sonra) (7) gün uz...

Tebliğ Edilen Vergi/Ceza İhbarnameleri Ve Tebliğ Edilen Ödeme Emirleri Üzerindeki Maliye’nin Açıklamaları Dikkatlice Okunmalıdır…

Çoğumuz iş yoğunluğu nedeniyle söz konusu e-tebligatları bazen açıp okuyup, gereğini yapmaktayız. Çoğu zaman ise, pek çok önemli şirketler dahil söz konusu e-tebligatları okumayıp 30 günlük sürelerini...

MALİ TATİL, ADLİ TATİL VE VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON GÜN

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulama konusunda genel tebliğlerin yayınlanmıştır. Konumuzun matrah ve vergi artırımı, ihtilaflı alacaklar, kasa ve demirbaş affı konusu olmamakla beraber, mali...

Trend Haberler

2024 yılı ikinci geçici vergi dönemi için de enflasyon düzeltmesi yaptırılmamalı, karar hemen açıklanmalı!
2024 yılı ikinci geçici vergi dönemi için de enflasyon düzeltmesi yaptırılmamalı, karar hemen açıklanmalı!
1
9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
2
2024/2. Dönem Kurum Geçici Vergi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde Değişiklik
2024/2. Dönem Kurum Geçici Vergi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde Değişiklik
3
Vergi kanunlarında değişiklikler içeren torba yasa teklifi Meclis'e sevk edildi; yurt içi asgari kurumlar vergisi uygula
Vergi kanunlarında değişiklikler içeren torba yasa teklifi Meclis'e sevk edildi; yurt içi asgari kurumlar vergisi uygula
4
Vergi Kanunların ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Temmuz 2024)
Vergi Kanunların ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Temmuz 2024)
5
Vergi kanun teklifinde VUK ve vergi cezalarına ilişkin değişiklikler
Vergi kanun teklifinde VUK ve vergi cezalarına ilişkin değişiklikler
6