• DOLAR 31,05 %0.18
  • EURO 33,69 %0.07
  • ALTIN 2.037,16 %1.00
  • BİST100 9.374,20 %0.29
  • BITCOIN 51.145 %-1.26
  • ETHERIUM 2.941 %-1.94
12°
Av. N. Gaye ALPASLAN

Tüm Makaleleri

Av. N. Gaye ALPASLAN

Emniyet Müdürlüğünün Yapmış Olduğu Tespitlerin Muhtasar Beyannameye Etkisi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen tutanaklar Gelir İdaresi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Başkanlıklarına yazı ekinde yollanmaktadır.

Malların irsaliye ile tesliminin borcun doğması için yeterlidir.

MALLARIN İRSALİYE İLE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİMİNİN BU ŞAHIS NEZDİNDE BORCUN DOĞMASINA KAFİ SAYILACAĞI, FATURA DÜZENLENMEMİŞ OLSA BİLE BORCUN BU ŞİRKETİN ZİMMETİNDE SAYILARAK ÖDEME EMRİ İLE TAKİBİNİN MÜMKÜN...

Avukatların Müvekkillerine Ait Olan Emanet Paralara Vergi Dairesi E-Haciz Yapamaz

Kayseri 2. İcra Hukuk Mahkemesi Kararına göre ( E:2014/150-K:2014/218). ( Kayseri 2 İcra Müdürlüğü E:2013/5295 ) e-haciz sırasında Avukatların vekil sıfatıyla açtıkları hesaplarına e-haciz uygulanamay...

VERGİ HUKUKU UYGULAMASINDA: VERGİ İPTAL DAVASI AÇILMASINDA ITTILA TARİHİ’NİN ÖNEMİ

Yasa koyucu kamu hizmetlerinin  niteliklerini ve diğer kamu hizmetlerine nazaran durumlar dikkate alınarak  İYUK’da gösterilenlerden daha uzun veya daha kısa idari dava açma süreleri tespit edebilir. ...

Adli Tatil 31 Ağustos Tarihinde Biterken Mükellef Hakları

Dava açma süresinin bir bölümü mali tatile rastlamak ile beraber bir bölümü de adli tatile tekabül eden durumlarda dava açma süresi adli tatilin bitiminden itibaren ( 31 Ağustos ‘tan sonra) (7) gün uz...

Tebliğ Edilen Vergi/Ceza İhbarnameleri Ve Tebliğ Edilen Ödeme Emirleri Üzerindeki Maliye’nin Açıklamaları Dikkatlice Okunmalıdır…

Çoğumuz iş yoğunluğu nedeniyle söz konusu e-tebligatları bazen açıp okuyup, gereğini yapmaktayız. Çoğu zaman ise, pek çok önemli şirketler dahil söz konusu e-tebligatları okumayıp 30 günlük sürelerini...

MALİ TATİL, ADLİ TATİL VE VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON GÜN

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulama konusunda genel tebliğlerin yayınlanmıştır. Konumuzun matrah ve vergi artırımı, ihtilaflı alacaklar, kasa ve demirbaş affı konusu olmamakla beraber, mali...

7440 Sayılı Yasa’ya Göre Bireysel Vergi Kaskonuzu Yaptırmayı İhmal Etmeyiniz

Bireysel vergi kaskosu veya teknik adıyla Matrah ve vergi artırımı bireylerin vergi dairesine müracaat ederek matrah artırımı ile ilgili başvuru yaparak, 2018 ila 2022 yılları için matrah artırımı ola...

Uzlaşılan vergilerde erken ödeme indirim olanakları ve istinaftan vazgeçme durumunda mükelleflere sağlanan avantajlar

İdarece kesilen cezaların ödenecek miktarı konusunda idare ile uzlaşma yoluna gidilmesi, cezalarda Kanun’un tanıdığı indirim imkanından yararlanılması veya yargı yoluna baş vurulması vergi mükellefler...

7194 Sayılı yasa ile getirilen indirim olanakları

Vergide uzlaşılan vergilerde erken ödeme indirim olanakları ve istinaftan vazgeçme durumunda mükelleflere sağlanan avantajlar

Trend Haberler

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı
Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı
1
İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8188)
İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8188)
2
ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4) (TASLAK)
ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4) (TASLAK)
3
Dönem Net Kârı Ve Geçmiş Yıllar Kârlarının, Enflasyon Düzeltmesinde Göreceği İşlem Ve Akıbetleri
Dönem Net Kârı Ve Geçmiş Yıllar Kârlarının, Enflasyon Düzeltmesinde Göreceği İşlem Ve Akıbetleri
4
Defter Beyan Sistemi Enflasyon Düzeltmesi Hakkındaki Sistem Duyurusu
Defter Beyan Sistemi Enflasyon Düzeltmesi Hakkındaki Sistem Duyurusu
5
2 Nolu KDV Tevkifatı İle İlgili Kayıt, Beyan, İndirim Şekli ve Muhasebe Kayıtları
2 Nolu KDV Tevkifatı İle İlgili Kayıt, Beyan, İndirim Şekli ve Muhasebe Kayıtları
6