Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Torba Yasada bir çok kesimi ilgilendiren konular var. Buna göre önemli değişiklikler aşağıdaki şekilde olacak:

DOĞALGAZ, ISINMA VE ELEKTRİK YARDIMI

Daha önce de bu köşede dile getirdiğim doğalgaz, ısınma ve elektrik yardımı ile hem çalışanlara ekonomik destek verilmiş olacak ve hem de uzaktan çalışma da evden çalışan personele ısınma elektrik yardımı ödemesi imkanı sağlanacak.

İşverenlerce çalışanlarına Haziran 2023 dönemi sonuna kadar ödenecek "doğalgaz, ısınma ve elektrik yardımı" adı altındaki ilave ödemelerin 1000 TL'ye kadarlık kısmı vergi ve primden muaf tutulacak, yalnızca damga vergisi kesilecek.

YEMEK YARDIMI

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Ödeme bu tutarı aşarsa, aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, ücret olarak vergilendirilecek.

Buna ilişkin SGK tarafından da tebliğ ile değişiklik yapılması durumunda halen günlük 12.94 TL olan SGK yemek muafiyet tutarı da vergi istisnası tutarına çıkarılabilecek.

YURTDIŞINDA ÇALIŞANLAR

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri, gelir vergisinden istisna olacak.

Bu da yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde rekabet avantajı sağlayacak.

COVİD DÖNEMİNE SORUMLULUK YÜKLENEMEYECEK

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği işlemleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumu personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek.

Özellikle İŞKUR personeli ile Bakanlık personeline rahatlama sağlayacak.

COVİD-19 CEZALARINA AF

Covid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin, başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene uygulanan idari para cezalarından, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemeyecek.

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020'den itibaren verilen ancak ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları tebliğ edilmeyecek.

Star | Resul KURT