Amortismana tabi iktisadi kıymetlere yönelik amortisman gider türlerine “Amortisman Giderleri (Ticari Araç - ÖTV Hariç)" ve "Amortisman Giderleri (Ticari Araç - ÖTV Dâhil)" alt türleri eklenmiştir.