Genç girişimci kazanç istisnasından faydalanacak mükelleflere ilişkin olarak;  292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Diğer Hususlar başlıklı 6 ncı maddesinde “(3) Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır” ifadesi yer almaktadır. Söz konusu düzenleme kapsamında  “İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim” tablosu doldurulduktan sonra Kazanç Bildirim Detay” tablosunu doldurulması suretiyle yıllık gelir vergi beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.