Teknolojiyi en iyi kullanan kamu kurumlarının başında Hazine ve Maliye Bakanlığı gelmektedir. Hizmetlerin birçoğu artık vergi dairesine bile gitmeden internet üzerinden verilebilmektedir.

Bilindiği üzere bu hizmetler, daha önce internet vergi dairesi ve interaktif vergi dairesi üzerinden yerine getirilmekteydi. Yeni yapılan düzenleme ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetler tek çatı altında birleştirilmiştir.

Böylece tüm mükelleflerin bütün uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi sağlanmaktadır.

Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanması amacıyla geliştirilen Dijital Vergi Dairesi uygulamaya geçirilmiştir.

Dijital Vergi Dairesi Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığının görev tanımları içerisinde yer alan hizmetlerin sunulması veya kişilerin vergisel ödevlerini yerine getirmesi amacıyla şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle erişim sağlanan internet adresi (dijital.gib.gov.tr) ve mobil uygulamalar üzerinde oluşturulan elektronik ortamdır.

Dijital Vergi Dairesi, kullanıcı deneyimi dikkate alınarak geliştirilmiştir. Fonksiyonel ve kullanışlı ekranları ile Dijital Vergi Dairesi hem web’den hem de mobil cihazlardan rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Dijital Vergi Dairesinden Kimler Yararlanabilecektir?

Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden;

• Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

• e-Devlet şifresi bulunan,

• Yeni yapılan düzenleme kapsamında şifre edinen,

kişiler yararlanabilecektir.

Sistemi kullanan kişiler istemeleri halinde, Sosyal Güvelik Kurumuna kayıtlı çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere alt kullanıcı olarak tanımlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir.

Dijital Vergi Dairesinde Yer Alan Hizmetler Nelerdir?

Aşağıda belirtilen hizmetler Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir;

• Borç ödeme.

• Mükellefiyet durum yazısı alınması.

• Borç durum yazısı talebinde bulunulması.

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi.

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması.

• Vergi kimlik numarası doğrulama.

• Vergi kimlik numarası sorgulama.

• e-Vergi levhası sorgulama.

• Re’sen terk sorgulama.

• ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama.

• Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama.

• Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama

• Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama.

• e-Devlet alındı numarası ile sorgulama.

• Özelge talep edilmesi.

• Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler.

• Gelir İdaresi başkanlığınca uygun görülen diğer iş ve işlemler.

• İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi gibi uygulamalar üzerinden sunulan hizmetler belli bir plan dâhilinde Dijital Vergi Dairesine aktarılarak bu Sistem üzerinden sunulacaktır.

• İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter-Beyan Sistemi, e-Beyanname gibi kullanıcı kodu ve şifre kullanılarak erişim sağlanan uygulamalara Dijital Vergi Dairesi üzerinden giriş yapılabilecektir.

• Bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin internet veya mobil uygulama üzerinden alınması aşamasında kişilerin Sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifrenin Sistem tarafından doğrulanmasının istenilmesi halinde şifre doğrulandıktan sonra işlemler gerçekleştirilebilecektir.

• Dijital Vergi Dairesi üzerinden verilen “genel dilekçe”, başvuru sahibinin Sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifrenin Sistem tarafından doğrulanmasını müteakip ilgili vergi dairesi başkanlığının/vergi dairesi müdürlüğünün ilgili birimine aktarılacaktır.

Dijital Vergi Dairesi Üzerinden Belge Gönderimi Nasıl Olacak?

Dijital Vergi Dairesinde yapılan bir işlem sırasında herhangi bir belgenin mevzuatı gereğince ek yapılması gerekiyorsa, söz konusu belgenin taranmış hali veya çekilen fotoğrafı Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere eklenebilecektir. Ek yapılan belgelerin vergi dairesine kâğıt ortamında ibrazının istenmesi durumunda söz konusu belgeler elektronik ortamda müracaat tarihini takip eden 15 gün içinde ilgili vergi dairesi başkanlığına/vergi dairesi müdürlüğüne evrak kayıt veya Sistem işlem numarası belirtilmek suretiyle elden ibraz edilebileceği gibi istenirse iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir. Kişilerin yaptığı başvurular sonucunda vergi dairesince yoklama yapılması durumunda, yoklamaya yetkili personel tarafından nezdinde yoklama yapılandan belgelerin ibraz edilmesi istenebilecektir. İbraz edilen belgelerin fotoğrafı çekilerek Elektronik Yoklama Sistemine aktarılacaktır. Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılan işlemler sırasında eklenen belgelerin ibrazıyla ilgili kurallar dijital.gib.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

Kâğıt ortamda düzenlenip verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile elektronik ortamda düzenlenip gönderilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin hukuki sonuçları itibariyle hiçbir farkı bulunmamaktadır.

Dijitalleşen dünyada Hazine ve Maliye Bakanlığınca atılan bu adım, mükellef odaklı hizmet anlayışının bir ürünü olarak karşımıza çıkmakta ve vergisel işlemlerin daha kolay ve rahat bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda bütün işlemlerin neredeyse dijital ortamda gerçekleştirilmesi kayıt dışı ile mücadele konusunda da önemli bir adım atıldığı anlamına gelmektedir.

Erol ÇEMBER       
Yeminli Mali Müşavir