1 - E-Fatura

GİB Portalı üzerinden (Öncesinde imzalama aracı indirilip çalıştırılması gerekiyor.) E-İmza ile yada Entegratör aracılığıyla kesilmektedir.E-Fatura mükelefleri E-Fatura mükelleflerine E-Fatura kesmek ve E-Fatura almak zorundadır. E- fatura mükelefleri ise E-Fatura mükellefi olmayanlara E-Arşiv Fatura kesmek zorundadır. E-Fatura mükellefi olmayanlar E-Fatura mükelleflerine ya kağıt fatura yada E-Arşlv Fatura ( sınır 2.000 ve üzeri ) kesmek zorundadır.

- Temel Fatura

E-Fatura TEMEL FATURA olarak kesilirse karşı tarafın reddetme hakkı yoktur. E-FATURA İPTALİ İÇİN; E-Faturayı kesen taraf E- imza aracılığıyla 8 gün içinde (Öncesinde imzalama aracı indirilip çalıştırılması gerekiyor.) E- Fatura iptal portalından iptal telebi oluşturarak karşı tarafında iptal onayı vermesiyle fatura iptal edilir.

- Ticari Fatura

E-Fatura TİCARİ FATURA olarak kesilirse; Karşı tarafın fatura içeriğine bakarak 8 günlük süre içinde faturayı kabul yada reddetme hakkı vardır. Karşı taraf hiçbir işlem yapmazsa 8. günün sonuna kadar fatura otomatik olarak kabul edilmiş sayılır.

2- E-Arşiv Fatura

  • GİB E-Arşiv Portal İnteraktife Mükellef GİB Şifresi ile girilir ve cep telefonu onay kodu ile onaylanarak geçerli hale gelir. Vergi mükelleflerine (2.000 ve üzeri) Nihai tüketicilere ( 5.000 ve üzeri) ise E-Arşiv fatura kesilmesi gerekir. Sistemden 8 Gün İçinde faturayı İPTAL yada faturaya İTİRAZ imkanı vardır. AYRICA ; Faturayı İPTAL yada İTİRAZ süresi (8 Gün) geçtikten sonra Sadece tevsik yükümlülüğü faturayı kesene ait olmak üzere kayıtlara alınmazsa fatura İPTAL edilmiş sayıhr.E-Arşiv fatura kesilmesi gereken alt limit 2.000 ve üzeri iken istenirse bu limitin altında da E-Arşiv fatura kesilebilir.
     
  • 2- GİB E-Arşiv Portal üzerinden E-İmza ile ya da Entegratör aracılığıyla E-Arşiv Fatura kesilmektedir. E-Arşiv Fatura kesildikten sonraki 8 günlük süre içinde iptal edilebilir. E-Fatura kesilmesi gerekirken E-Arşiv veya kağıt ya da E-Arşiv fatura kesilmesi gerekirken kağıt fatura kesilir veya alınır sehven farkedilmez veya geç farkedilir, düzeltilmez ya da kanuni süresi içinde İPTAL edilmezse fatura geçersiz sayılmaz. Yani fatura kayıtlara alınırsa geçerlidir. ANCAK; (E-Fatura yerine E-Arşiv yada kağıt fatura kesilmesi veya alınması) Özel Usülsüzlük Cezası kesilmesini gerektirir.
     

E-Fatura İPTAL Süreçleri

E-FATURA İPTAL – İTİRAZ PORTALI

E-FATURA İPTAL – İTİRAZ TALEBİ

1- TEMEL FATURA

8 GÜN İÇİNDE İPTAL OLUR                                      

ALICI VE SATICI TARAFINDAN

İTİRAZ İŞLEMİ ALICI VE SATICI TARAFINDAN İZLEYEN AYIN 20 SİNE KADAR ONAYLANMALI

2- TİCARİ FATURA

8 GÜN İÇİNDE RED OLUR

ALICI VE SATICI TARAFINDAN

3- E-ARŞİV – E-SMM

8 GÜN İÇİNDE İPTAL OLUR

ALICI VE SATICI TARAFINDAN

KAMU FATURALARINDA İTİRAZ SADECE SATICI – HAL TİPİ FATURADA İPTAL / İTİRAZI ALICI VE SATICI YAPABİLİR.

Diğer Fatura Red Etme Yöntemleri

1- Elektronik KEP Adresi Üzerinden ([email protected])

2- Noterden Faturanın Kabul Edilmediğine Dair İhtarname

3- PTT Yoluyla İadeli Taahütlü Olarak