Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7420 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik, Doğal Gaz ve Diğer Isınma Yardımları

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Normal şartlarda çalışanlara yapılan ayni ve nakdi yardımlardan gelir vergisi alınmaktadır.

Özellikle evden çalışmanın yaygınlaşması ile birlikte Elektrik, Doğalgaz gibi enerji tüketimini karşılamak üzere işverenlerce ödeme yapıldığında gelir vergisi ve SGK primi alınmayacaktır.

Nakdi Yemek Yardımı

İşverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Ödeme bu tutarı aşarsa, aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, ücret olarak vergilendirilecek.

SGK muafiyetinin de vergi muafiyeti tutarına yükseltilmesi için yönetmelik değişikliği gerekmektedir.

SGK tarafından da önümüzdeki günlerde muafiyet tutarının 51 TL'ye yükseltilmesi beklenmektedir.

Yurt Dışında Çalışan İşçinin Vergisi

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri, gelir vergisinden istisna olacak.

Kovid-19 İşlemlerinde Sorumluluk

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle Kovid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği işlemleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumu personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek.

Star | Resul KURT