Yeniden değerleme konusunda kafalar hala karışık. Yeniden değerleme yapalım mı? Yapmayalım mı? Enflasyon düzeltmesini bekleyelim mi? beklemeyelim mi? Bu konuda değişik görüşler ortaya konuluyor. Ancak matematiksel olarak fayda maliyet analizi yapmadan yorum yapmamak gerekiyor. Daha önce yeniden değerleme uygulamalarını örnek yardımıyla açıkladım ve matematiksel olarak faydalarını ortaya koymaya çalıştım.

Şunu kesin ve net olarak söyleyebiliriz. Vergi ödeyen mükellefseniz hem geçici 32’nci madde hükümlerinden yararlanmak hem de mükerrer 298’nci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle yeniden değerleme yapmalısınız. Bu durumu tartışmak gereksiz. Kimse ile de gereksiz tartışmaya girmeyin. Bu durumda enflasyon düzeltmesine beklemek mantıksız. Zira enflasyon düzeltmesi 31.12.2023 tarihli bilançolar dikkate alınmak suretiyle düzeltme işlemi yapılacak ve yapılan düzeltme sonucunda ortaya çıkan kar veya zarar vergi matrahı ile ilişkilendirilmeyecek. Devamında eğer 2024 yılı ilk geçici vergi döneminde enflasyon düzeltme şartları oluşursa o zaman yapılan düzeltme işlemi sonucunda ortaya çıkan kar veya zarar vergi matrahı ile ilişkilendirilecek. Enflasyon düzeltmesinin hayrını görmek için Mayıs 2024 tarihini beklemeniz gerekiyor. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim enflasyon düzeltmesi özkaynak yapısı güçlü olan ve olmayan firmalarda farklı etki yaratıyor. Buna göre öz kaynak yapısı güçlü olan firmalar lehine öz kaynak yapısı güçsüz olan firmalar aleyhine sonuç doğuruyor. Buradan kendi firmalarınıza pay biçebilirsiniz.

Şu noktanın altını çizmekte yarar var; 2022 ve 2023 takvim yıllarında sürekli yeniden değerleme yapılmadığı sürece mükelleflerin geçici 32’nci madde hükümlerinden yararlanma hakları devam ediyor. Tabi ki bu haktan yararlanmak için yüzde 2 vergi ödemek gerekiyor. Sürekli yeniden değerleme yapılmadığı sürece 2023 takvim yılı içerisinde de geçici 32’nci madde hükümlerinden yararlanma imkanı var.

Yeniden değerleme uygulaması birçok avantajı beraberinde getiriyor. Öncelikle uygulama vergi ödeyen firmalar için çok avantajlı. Zira yeni değer üzerinden amortisman ayırma olanağı sağlıyor. Diğer bir avantaj ise öz kaynak artışı sağlayarak paralelinde hem firmaları finansman gider kısıtlamasına karşı avantajlı duruma getiriyor hem de örtülü sermaye uygulamasında borcun üç katını aşan borçlanma sınırının belirlenmesinde mükellef lehine avantaj sağlıyor.

Özetle siz yeniden değerleme yapmayı ihmal etmeyin enflasyon düzeltmesinin faydaları birkaç bahar sonrasında.

Dünya | Soner ULGEN