2023 yılı hesap dönemine ait bilançonun düzeltilmesi sonucu oluşan geçmiş yıl kârının vergilendirilmesi huşunda açıklayıcı bilgi ve bir örnek verilerek kar dağıtımı hesaplanmıştır.

·       2023 yılı hesap dönemine ait bilançonun düzeltilmesi sonucu oluşan geçmiş yıl kârının herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi durumunda, nakledilen veya çekilen tutar bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

·       Ayrıca işletmeden çekilen değerler, elde edenlerin hukuki statüsüne göre kâr payı stopajına tabi tutulacak ve kâr paylarının vergilendirilmesine ilişkin hükümler doğrultusunda vergilendirilecektir.

·       2023 yılı hesap dönemine ait bilançonun düzeltilmesi sonucu oluşan geçmiş yıl kârının kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilmesi mümkün olup, bu işlem kâr dağıtımı sayılmayacaktır.

·       2023 yılı hesap dönemine ait bilançonun düzeltilmesi sonucu oluşan 2023 yılı geçmiş yıllar kârları hesabında takip edilen;

Düzeltme öncesi geçmiş yıl ve cari dönem ticari kârının, 01.01.2024 tarihinden sonra kâr dağıtımına konu edilmesi durumunda, dağıtılan tutar gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulmayacak, elde edenlerin hukuki statüsüne göre kâr payı stopajına tabi tutulacak ve kâr paylarının vergilendirilmesine ilişkin hükümler doğrultusunda vergilendirilecektir.

Bu durum karşısında en doğru yol; Enflasyon öncesi karların dağıtılması ve Enflasyon sonucu oluşan net enflasyon karının sermayeye eklenmesidir.

Net enflasyondan oluşan karı= Enflasyon uygulaması sonunda oluşan geçmiş yıl karı(-) Enflasyon uygulaması tarihinden önce ki geçmiş yıl karları

ALKAN A.Ş.   20.ŞUBAT 2024 GÜNÜ GEÇMİŞ YIL KARLARININ DAĞITILMASINA KARAR VERMİŞTİR.

ALKAN A.Ş. NİN 2024 YILI GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN KAR DAĞITIM TABLOSU

KURUMLAR V.MATRAHI (2023) = 7.288.826,90

VERGİ KESİNTİLERİ (Kurumlar Vergisi %25) = 1.981.953,37

2023 YILI NET KAR = 5.306.873,53

ÖDENMİŞ SERMAYE = 1.150.000,00

1.TERTİP YEDEK AKÇE ÜST SINIRI = 230.000,00

(Ödenmiş Sermayenin %20'si)

Ayrılmış Olan 1.Tertip Yedek Akçe = 230.000,00

AYRILABİLİR YEDEK AKÇE TUTARI = 0,00

EFLASYON ÖNCESİ DAĞITILABİLİR KAR = 5.960.577,98

2023 YILI NET KARI = 5.306.873,53

2022 YILI NET KARI= 586.658,98

2021 YILI NET KARI= 67.045,47

EFLASYON FARKINDAN DOĞAN GEÇMİŞ YIL KARI

7.309.304,96(-)5.960.577,98= 1.348.726,98

2023 yılı enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl kârı = 7.309.304,96

EFLASYON ÖNCESİ DAĞITILABİLİR KAR = (-)5.960.577,98

1.348.726,98 LİRA KARIN DAĞITILMASI İCİN  VERGİLENDİRİLMESİ

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI = 1.348.726,98

VERGİ ORANI :% 25 = 337.181,75

EFLASYONDAN OLUŞAN DAĞITILABİLECEK GEÇMİŞ YIL KARI= 1.011.545,23

2024 YILI DA DAĞITILABİLİR GEÇMİŞ YIL KARLARI = 6.972.123,21

EFLASYON ÖNCESİ DAĞITILABİLİR GEÇMİŞ YIL KARI = 5.960.577,98

EFLASYON FARKINDAN OLUŞAN DAĞITABİLİR GEÇMİŞ YIL KARI = 1.011.545,23

1.TEMETTÜ (Pay Sahiplerine İlk Kar Payı) = 57.500,00

(Ödenmiş Sermayenin %5'i Kadar) = 57.500,00

BAKİYE DAĞITILABİLİR KAR

(Net Kar-(1.Tertip Yedek Akçe+1.Temettü)

6.972.123,21(-) 0.00 + 57.500,00 = 6.914.623,21

2.TEMETTÜ (Pay Sahiplerine Bakiye Dağıtılacak Kar Payı) = 6.286.021,10

(Bakiye Dağıtılabilir kar*100/110) = 6.914.623,21*100/110= 6.286.021,10

2.TERTİP YEDEK AKÇE MATRAHI = 6.286.021,10

2. TERTİP YEDEK AKÇE TUTARI = 628.602,11

(2.Temettünün %10'u)

KURUM STOPAJ MATRAHI (1.Temettüler + 2.Temettü)

57.500,00+6.286.021,10 = 6.343.521,10

Gelir Stopaj  %15 = 951.528,17

DAĞITILACAK NET KAR PAYI (1.Temettüler+2.Temettü-Kurum Stopaj Karşılığı)

57.500,00+6.286.021,10 (-) 951.528,17 = 5.391.992,93

YMM/BD HASAN SANCAK

Kaynakça: Enflasyon uygulaması ile ilgili VUK genel tebliği