Uzun süredir beklenen oldu ve EYT diye bilinen Kanun 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Ve böylece 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 95'inci madde eklenerek EYT hayatımıza girdi.

Bu yasadan kaç kişinin yararlanacağını zaman gösterecek.

Ancak EYT koşullarını sağlayan birçok kişi EYT başvurusu yapıp hem emekli olmayı hem de aynı anda tekrar eski işinde çalışmaya devam etmeyi düşünmekte; birçok kişi ise emekli olup bir daha çalışmamayı.

Tekrar çalışmayı düşünen kişiler ise "bugün yasa çıktı, çok yoğun sonra başvururum zaten koşullarım aynı" dememeli, zaman kaybetmeden başvurusunu yapmalıdır. Aksi durumda günlük 21,27 TL gelir kaybına uğrayacaktır.

Konuyu 2023 Mart ayı özelinde ele alalım. Bilindiği üzere asgari ücret günlük hesaplanmak zorundadır. Asgari ücretin günlük hesaplanmaması durumunda idari para cezası kesileceğine ilişkin köşemde daha önce yazmıştım.

Şimdi konumuza dönelim.

Ülke genelinde çalışanların yarısına yakını maalesef asgari ücretli ve asgari ücret neredeyse ortalama ücret olmuş durumda. Yüksek enflasyonun iliklerimize kadar hissedildiği bu dönemde hepimiz gelirimizi artırmak için gecemizi gündüzümüze katıp insanüstü bir çaba göstermekteyiz. Özellikle asgari ücretliler için bu EYT mevzu bir nebze de olsa can suyu olacağı kanaatindeyim.

EYT koşullarını sağlayan bir asgari ücretli EYT'den yararlanmak için bugün başvuru yapar ve yarın da emekli olmak için ayrıldığı işine geri dönerse çalıştığı günden itibaren hem maaşı olan asgari ücreti almaya devam edecek hem de emekli maaşını almaya hak kazanacak.

Ancak burada çalışan lehine minik bir detay var ki o da şudur; emekli olup tekrar işine dönen asgari ücretlinin SGK işçi payı oranı yüzde 14'ten yüzde 7,5'e düşecek ve işçi işsizlik sigortası fon payı kesintisi de olmayacakÖzetle maaşında ortalama 7,5 puanlık bir artış olacak. Bu da çalışanın artık daha fazla asgari ücret alması anlamına gelecektir.

Konuyu sayılarla anlatmaya çalışayım.

Aşağıda EYT'li olmayan ya da emekli olmadan çalışan bir işçinin Mart ayında hesaplanan asgari ücret tablosu bulunmaktadır.

Mart ayında asgari ücretli çalışan bir kişi yukarıdaki şekliyle maaş alacak.

Ancak bu kişi EYT kapsamında başvuru yapar ve işinde de çalışmaya devam ederse yani bugün EYT'ye başvurup işinden ayrılır ve yarın tekrar işine geri dönüp aynı brüt asgari ücretle çalışırsa ne olacak? Gelin ona bakalım.

Aşağıda emekli olup da çalışan bir asgari ücretlinin maaş bordrosu görülmektedir.

Böylece emekli olan bir kişi tekrar çalışırsa, SGK işçi payı yüzde 14 değil yüzde 7,5 oranında uygulanacak ayrıca işçi işsizlik fon payı da hesaplanmayacağından asgari ücretle çalışsa dahi eline asgari ücretten daha fazla para geçecektir.

 Yani normal bir asgari ücretli olarak işe devam eder ve EYT'yi sonraya bırakırsa günlük 282,10 TL ücret alacak ama 3 Mart'ta EYT'ye başvuru yapar sonraki günden itibaren tekrar emekli olarak işine geri dönerse, döndüğü günden itibaren eline günlük 303,37 TL para geçecektir.

Özetle Mart ayında EYT'ye geç başvurduğu her gün için günlük 21,27 TL'den mahrum kalacaktır. Tez elden başvurunuzu yapın derim.

T24 | Murat BATI