Ek göstergenin sadece 4 meslek grubu ile sınırlandırılmasının yarattığı rahatsızlığı gidermek için; tüm memurların göstergelerinde 600 puan yükseltme uygulanacağı açıklandı.

İktidarın 2018 yılı seçimleri öncesinde seçim vaatleri arasında yer alan memurlara 3.600 ek gösterge uygulaması 5 yıllık gecikmenin ardından bu yıl içinde yasalaşıp, 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Ek gösterge (3.600) öncelikle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek. Zaten öğretmenlerle ilgili kanun çıkmıştı.

Ek göstergenin sadece 4 meslek grubu ile sınırlandırılmasının yarattığı rahatsızlığı gidermek için; tüm memurların göstergelerinde 600 puan yükseltme uygulanacağı açıklandı.

Ek göstergenin yükseltilmesi memurlar için aldıkları maaşlarda 80 TL-120 TL maaş artışı yaratmasına rağmen; ek göstergesi 3.600'e çıkan, 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığını 1.234 TL-1.391 TL arasında ve emekli ikramiyesini de 44.500-50.150 TL arasında artıracak.

Uygulamadan yardımcı hizmetler sınıfı dahil 5.3 milyon kamu görevlisi yararlanacak.


ADALETSİZLİK GİDERİLMELİ, BÜTÜN MEMURLARA 3.600 EK GÖSTERGE VERİLMELİDİR

Köşemde, 13.10.2021 tarihinde “3.600 ek gösterge adaletli olmalı” başlıklı yazımı okumuştunuz. Ek göstergenin sadece 4 meslek grubuna verilip, diğerlerine verilmemesinin yanlışlığına dikkat çekmiştim. İktidar, bu adaletsizliği bütün memurların ek göstergelerini 600 puan artırarak çözmeye çalışıyor. Bu tam adalet olmuyor, maalesef yarım yamalak adalet oluyor. Eğitim durumlarını dikkate almadan, herkesi aynı çuvala doldurmanın yanlışlığı da ortada.

Mayıs 2022 bütçe sonuçlarına göre; bir yıllık vergi tahsilat hedefinin %70'ni ilk 5 ayda gerçekleştiren ve 100 TL vergi tahsilatını sadece 60 kuruş masrafla yapan Gelir İdaresi çalışanlarının 3.600 ek gösterge düzenlemesinde yok sayılmasına ayrı bir bölüm açmamız gerekiyor.

ÖZEL HASTANELERİN PERSONEL ÇALIŞTIRMADA KISITLARI NELER? ÖZEL HASTANELERİN PERSONEL ÇALIŞTIRMADA KISITLARI NELER?

Türkiye genelinde 31.12.2021 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı 466 Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde; vergi gelirlerinin toplanmasından sorumlu 30 Vergi Dairesi Başkanı,108 Gelir İdaresi Grup Müdürü, 543 Vergi Dairesi Müdürü, 814 Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı, 22.531 Gelir Uzmanı, 2.283 Gelir Uzman Yardımcısı ve diğer personellerle birlikte toplam 36.464 kişi çalışmaktadır. Bu teşkilat, bu yıl 5 milyon mükellefe hizmet verecek ve 1 trilyon 500 milyar vergi tahsil edecek.

Kamuoyuna açıklanan taslak çalışmada; Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yer alan kadroların ek göstergeleri arasında oluşan farklılıklar, kurum çalışanlarının beklentilerini karşılamadığı gibi, mevcut huzursuzlukları daha da artırdı.

Bu çalışma, diğer kurumlarda hiyerarşik düzeni dikkate almadığı gibi Gelir İdaresi için de almamıştır. Şöyle ki, hiyerarşik açıdan Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı'nın altında yer alan kariyer uzmanı olarak nitelendirilen ve merkez uzmanı olan Devlet Gelir Uzmanları'nın ek göstergelerinin 4.200, Gelir İdaresi Grup Müdürü ve Vergi Dairesi Müdürleri'nin 3.600, müdürlerin 3.000, müdür yardımcılarının ise 2.800 yapılması eşitler arası haksızlığı artıracak ve çalışma barışını bozacaktır.

Ayrıca, 3.600 ek gösterge vaadi sunulan dört meslek grubunda en alt düzey memura verilen 3.600 ek göstergenin, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çalışan unvanlardan sadece Gelir İdaresi Grup Müdürü ve Vergi Dairesi Müdürü unvanlarına uygun görülmesi, diğer idareci kadrolarında yer alan Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları'nın, Gelir Uzmanları'nın ve diğer personelin ek göstergelerinde 600 puanlık bir düzenleme yapılarak, ikramiye ve emekli maaşlarında sembolik bir artış sağlanması başarıyı ödüllendirmek değil cezalandırmaktır.

Gelir İdaresi çalışanlarının yarısından fazlasını oluşturan ve sahada maliyeci disiplini ile fedakârca çalışan Gelir Uzmanları'nın ihmal edilmesi hiç akıllıca değil. Çalışanların şartlarını iyileştirip motivasyonunu yükseltmek, bütçenin gelir hedefinin olmazsa olmazıdır.


YANLIŞTA ISRAR EDİLMEMELİDİR

Kamuoyu ile paylaşılan çalışmanın mevcut haliyle kanunlaşmasının, kurumlar arası ve kurum içi huzursuzlukları ve çarpık idari organizasyonu daha da bozarak çalışma barışını bozacağı aşikardır.

Ek gösterge düzenlemesinin taslak halinin kamuya maliyeti yıllık 21 milyar TL'dir. Bütün kamu görevlileri için adil ve adaletli şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılması durumunda ise maliyet yıllık 32 milyar TL olacaktır.

85 milyon vatandaştan toplanan vergilerin, üç ayda 21 milyar 98 milyon TL'sini varlıklının kur farkı zararını karşılamak için Anayasa'ya aykırı olmasına rağmen güle oynaya harcayanların, başta Gelir İdaresi personeli olmak üzere diğer kamu görevlilerine uygulamanın maliyetini bahane etme hakları yoktur.

“Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır.” Anonim

Sözcü | Nedim TÜRKMEN