2023 Şubat Bütçe gerçekleşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı kendi internet sitesinde 2023 yılı Ocak-Şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini az önce yayımladı. 2023 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 389,4 milyar TLbütçe gelirleri 218,8 milyar TL ve bütçe açığı 170,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 355,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 136,3 milyar TL olarak açıklandı.

Aşağıdaki tabloda Şubat 2022 ile Şubat 2023 bütçe gerçekleşmeleri karşılaştırılmıştır.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Şubat ayında 69 milyar 737 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Şubat ayında 170 milyar 560 milyon TL açık vermiştir. 2022 yılı Şubat ayında 113 milyar 406 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Şubat ayında 136 milyar 337 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

2023 Şubat bütçe gider gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 389 milyar 388 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 34 milyar 223 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 355 milyar 165 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Şubat ayında 389 milyar 388 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 200 milyar 818 milyon TL harcama yapılmıştır.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126 oranında artarak 355 milyar 165 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 6,3 iken 2023 yılında yüzde 9,1 olmuştur.


2023 Ocak - Şubat bütçe gelir gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 218 milyar 828 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 179 milyar 620 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 27 milyar 65 milyon TL olmuştur.

Aşağıdaki tabloda 2023 Ocak-Şubat vergi gelirleri ve bu vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı gösterilmiştir.

2023 Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri içinde KDV ve ÖTV’nin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 58,61, dolaylı vergilerin payı yüzde 75,6 ve dolaysız vergilerin payı ise yüzde 24,4 olarak gerçekleşmiş.


Ocak-Şubat 2022 ile Ocak-Şubat 2023 dönemleri vergi tahsilatı karşılaştırılması

2022 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 270 milyar 555 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 19,1 oranında azalarak 218 milyar 828 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 10,6 iken 2023 yılında yüzde 5,7 olmuştur. 2023 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre binde 4 oranında azalarak 179 milyar 620 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8,2 iken 2023 yılında yüzde 5,6 olmuştur.

Deprem nedeniyle getirilen ve deprem vergisi olarak bilinen özel iletişim vergisinden 2023 Ocak-Şubat döneminde 2 milyar 149 milyon TL tahsil edilmiş.

Aşağıdaki tabloya göre 2022 Ocak-Şubat dönemine göre tahsilat oranı en fazla olan gelir kalemi özel tüketim vergisidir. 2022 Ocak-Şubat döneminde 41 milyar 57 milyon TL tahsilatı olan özel tüketim vergisi, 2023 Ocak-Şubat dönemine göre yüzde 113,1 oranında artarak 87 milyar 498 milyon TL’ye yükselmiştir.

Dayanıklı tüketim mallarında ÖTV yüzde 171, alkollü içeceklerde 86,8, motorlu araçlarda ise geçen yıl aynı döneme nazaran yüzde 205,7 oranında artmış.

Diğer taraftan gümrük vergisi tahsilatı da geçen yıl aynı döneme göre yüzde 67,5; ithalde alınan KDV ise yüzde 54 oranında artış göstermiş.

T24 | Murat BATI