Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı çalışmaları tamamladıktan sonra 2011 yılı Ocak ayında internet üzerinden kredi kartıyla prim ödenmesi uygulamasını hayata geçirmişti (Kredi Kartıyla Prim Tahsilatı Uygulamaya Girdi). Gelinen süreç içerisinde kredi kartıyla internet üzerinden yapılan SGK ödemelerine yenileri eklendi ve uygulamanın kapsamı genişletildi.

Kredi kartı ile yapılan bu ödemelerle ilgili olarak, bankalarla Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan sözleşme çerçevesinde bankalar tarafından belirlenen oranda komisyon alınmakta olup, yapılan işlem sırasında ödeme gerçekleştirilmeden önce kesilecek komisyon tutarı ekranda görünmektedir.

Uygulama çerçevesinde yapılabilecek ödemeler aşağıda belirtilmiş olup, uygulamanın internet sayfasına

https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/

linkinden ulaşılabilir. Bu sayfadan ödeme yapabilmek için e-Devlet şifresi gerekir.

Yapılabilecek ödeme türleri üç ana başlığa ayrılmaktadır;

• 4A (SSK) İşveren Ödemeleri

• 4B (Bağ-Kur) Sigortalı Ödemeleri

• Diğer Ödemeler

1- DEVREDİLEN SSK ÖDEMELERİ (4A)

• İŞVEREN CARİ DÖNEM: 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeme süresi geçmemiş (cari ay) sigorta prim borçlarını ödenebildiği seçenek.

• İŞVEREN İDARİ PARA CEZASI (IPC): 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca uygulanan tebliğ edilen yasal ödeme süresi geçmemiş idari para cezalarının ödenebildiği seçenek.

• İŞVEREN 6111 YAPILANDIRMA: 6111 sayılı Kanun uyarınca borçları yeniden yapılandırılan işverenlerin taksit tutarlarının ödenebildiği seçenek.

• İŞVEREN İCRA DOSYA SEÇİMLİ: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının tamamının değil de sadece bir veya birkaç icra dosyasındaki borçlarının ödenebildiği seçenek.

• İŞVEREN İCRA PEŞİN ÖDEME: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının tamamının ödenebildiği seçenek.

• İŞVEREN İCRA TAKSİT PEŞİNATI: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi için taksit peşinatının ödenebildiği seçenek.

• İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ – TAKSİT TAHSİLATI: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş olup taksit miktarının ödenebildiği seçenek.

2- DEVREDİLEN BAĞ-KUR ÖDEMELERİ (4B)

• CARİ DÖNEM : 4/B (Bağ-Kur) Kapsamındaki sigortalıların cari dönem borçlarının ödenebildiği seçenek.

• PRİM : Prim Tahsilatı, Taksitlendirme, Yapılandırma, Askerlik Borçlanması, Aylıksız İzin Borçlanması, Fahri Çalışma Borçlanması, Grev ve Lokavt Borçlanması, On Yılıık Borçlanma, Seçim Borçlanması , Ücretsiz Doğum İzni Borçlanması, Uzmanlık Borçlanması, Yurt Dışı Dolar Borçlanması, Yurt Dışı TL Borçlanması, Ek-19, Analık İzni Borçlanması, Doğum Borçlanması, İhya Borçlanması, Tutukluluk Borçlanması, Vergi Borçlanması, Staj Borçlanması, 53. madde borçlarının ödenebildiği alandır (Bağ-Kur isteğe bağlı ve 2926 sayılı Kanun kapsamındaki (Bağ-Kur tarım) sigortalıların primleri de bu seçenekten ödenir.

• EK/19 MD.’YE GÖRE PRİM TAHSİLATI YAPILANDIRMA (5458 KAN.): 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi gereğince 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden öncesine ait sigortalılığın durdurulması ile ilgili uygulamanın yeniden sigortalılık olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken ödeme seçeneği.

• SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ: 02/08/2003 tarihi ile 30/09/2008 tarihleri arasında Bağ-Kur dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanlardan esnaf ve sanatkarlar gibi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması olanların, sosyal güvenlik destek primlerini ödeyebildiği seçenek.

• HİZMET İHYASI (TOPTAN ÖDEME): Bağ-Kur kapsamında çalışırken işten ayrılıp, primlerini toptan ödeme olarak geri almış olanlardan bu sürelere ilişkin sigortalılık sürelerini yeniden kazanmak isteyenlere, ödemeleri gereken ve Kurumca yazılı olarak tebliğ edilen tutarın ödenebildiği seçenek.

• 17 MD.’YE GÖRE PRİM TAHSİLATI YAPILANDIRMA (5510 KANUN): 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi gereğince sigortalılığın durdurulması ile ilgili uygulamanın, yeniden sigortalılık olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken ödeme tutarının ödenebildiği seçenektir.

3- DİĞER ÖDEME TÜRLERİ

• Gayrimenkul Satışı ve Kira Tahsilatı

• Tarım Tevkifat

• Avans – Kişi Borcu – Yersiz Ödeme

• Ek Karşılık Tahsilatı – Faturalı Alacaklar

• 2925 Tarım sigortalı cari dönem – 6111 yapılandırma tahsilatları

– Sigortalı sicil numarası ve güvenlik kodu girildikten sonra, borç sorgula butonu ile ilgili işveren veya sigortalının borcu sorgulanır.

– Ödenecek Tutar bilgisi isteğe bağlı (sadece kısmi tahsilat yapılabilecek tahsilat tipleri için eksik ödeme yapılabilir) olarak güncellenerek onay butonuna basılır.

4- ÖDEME İŞLEMİNDE KULLANILABİLECEK KREDİ KARTLARI

• Akbank kredi kartı

• Albaraka Türk kredi kartı

• Bank Asya kredi kartı

• Denizbank kredi kartı

• Finansbank kredi kartı

• Garanti kredi kartı

• Halkbank kredi kartı

• İş Bankası kredi kartı

• TEB kredi kartı

• TFKB kredi kartı

• Vakıf Bank kredi kartı

• Yapı ve Kredi Bankası kredi kartı

• Ziraat Bankası kredi kartı
 

Not: Ödeme işlemi sırasında, kredi kartı numarası girildiğinde bankadan yapılacak kesinti değeri anlık olarak görülmektedir. Debit kart ile yapılacak ödemelerde herhangi bir işlem ücreti alınmayacaktır. İlgili banka müşteriye özel komisyon tutarı uygulayabilir bu banka kartı girildiğinde görülmektedir.