Maliye’nin hatalı bir özelgesi ile başlayan tartışma, yine Maliye’nin hatalı özelgeyi düzeltmesiyle son buldu. Yani, son noktayı yine Maliye’nin kendisi koydu!

Haber_Resim_tasarım_Yazar_Abdullah_TOLU7899989 kopyala@600x315Son bir haftadır YMM ve SMMM’lerin mesleki sorumluluk sigortası primlerinin vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı konusunda gereksiz ve bir o kadar da anlamsız bir tartışma yaşandı. Maliye’nin hatalı bir özelgesi ile başlayan tartışma, yine Maliye’nin hatalı özelgeyi düzeltmesiyle son buldu. Yani, son noktayı yine Maliye’nin kendisi koydu!

Hani “Allah fakir kulunu sevindirmek istediği zaman önce eşeğini kaybettirir, sonra buldururmuş” ya, işte tam da bu durumu yaşadık! Neyse ki, sonunda hatalı görüş düzeltildi, yaşanan sorun da çözüme kavuşturuldu.


Yaşanan tartışma ne ile ilgiliydi?

Yaşanan tartışma, YMM ve SMMM’lerin mesleki sorumluluk sigortası primlerinin vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile ilgili.


Gerçekten böyle bir sorun mu vardı?

Evet, yıllardır yaşanan böyle bir sorun vardı.

Maliye 2020 yılı sonuna kadar olan süreçte, ilgili mevzuata göre YMM ve SMMM’lerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunluluğu bulunmaması nedeniyle isteğe bağlı olarak yaptırılan söz konusu sigorta giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirilemeyeceği görüşündeydi.

Maliye bu sorunu 2020 yılı sonunda çözüme kavuşturdu!

Maliye’nin bu olumsuz görüşü maalesef uzunca bir süre uygulandı.

Ancak, Maliye, sahadan gelen haklı talepleri dikkate alarak 2020 yılı sonunda bu katı görüşünden vazgeçti, meslek mensupları tarafından mesleki faaliyetlerini ifa ederken meydana gelen zarar, ziyan ve tazminatların karşılanması amacıyla yaptırılan mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin ödemelerin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine yönelik bir gider olarak kabul edilebileceği ve serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılabileceğini açıkladı.  (GİB. Ankara VDB’nin 30.12.2020 tarihli ve 38418978-120[89-2020/24-İ]-E.367714 sayılı Özelgesi).

Maliye’nin bu düzenlemesi meslek camiasında takdirle karşılandı!

Maliye’nin bu görüş değişikliği, meslek camiasında takdirle karşılandı, hatta bu düzenleme 30 Aralık 2020 tarihinde Dünya Gazetesi başta olmak üzere yazılı medyanın büyük bir bölümünde haber bile oldu. Bu şekilde, YMM ve SMMM’lerin büyük sıkıntılarından birisi daha çözülmüş oldu. Çünkü, sık değişen mevzuat ve idari görüş değişiklikleri, meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini ifa ederken yapabilecekleri hata veya kusurlarına bağlı olarak müteselsil sorumluluk düzenlemesi gereği vergi, vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, gecikme zammı ve gecikme faizi vb. ödeme risklerini artırdı. Bu risklerin minimize edilmesi amacıyla da, mesleki sorumluluk sigortası, YMM ve SMMM’ler arasında oldukça yaygınlaşmaya başladı.

Bize göre her meslek mensubunun mesleki sorumluluk sigortasını yaptırması da lazım.

Her şey yolunda giderken ne oldu da tartışma yaşandı?

Maliye’nin görüşü çerçevesinde mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin prim ödemeleri mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilirken, yani her şey yolunda giderken Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından tam aksi yönde verilen yeni tarihli bir özelge durup dururken kafaları karıştırdı, büyük tartışmalara neden oldu!

Yeni özelgede tam olarak ne denildi?

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda verilen yeni tarihli özelgede, ilk olumsuz görüşe geri dönülerek, “ilgili mevzuata göre YMM ve SMMM’lerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunluluğu bulunmaması nedeniyle isteğe bağlı olarak yaptırılan söz konusu sigorta giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirilmesinin mümkün bulunmadığı” şeklinde görüş bildirildi (GİB. Aydın VDB’nin 31.05.2022 tarihli ve E-79690095-120[9-2022-120-51]-56582 sayılı Özelgesi).

Bu yeni görüş meslek camiasında ciddi kafa karışıklığı ve tepkilere neden oldu.

Yani, Maliye yine görüş mü değiştirdi?

Hayır, aslında Maliye’nin “mesleki sorumluluk sigortası primlerinin gider yazılabileceğine” ilişkin son görüşünde bir değişiklik söz konusu değildi. Olay tamamen Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı’nın eski tarihli olumsuz bir özelgeyi referans alarak hatalı özelge vermesinden ibaretti.

Bu hatalı özelgenin sosyal medyaya yansımasıyla birlikte yoğun bir tartışma ve Maliye’ye yönelik eleştiriler de başladı.

Özelgenin hatalı olduğunu ve en kısa sürede düzeltileceğini yazmıştım!

13 Haziran 2022 tarihli Dünya Gazetesi’nde yayınlanan “Mesleki Sorumluluk Sigortasında Kafalar Karışık” başlıklı köşe yazımda; GİB’in mesleki sorumluluk sigortası primlerinin gider yazılabileceği şeklindeki olumlu görüşünü içeren özelgesi havuzda yer almasına rağmen,  Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından eski olumsuz özelgeler dikkate alarak sehven olumsuz yeni özelge verildiğini, mesleki sorumluluk sigortası prim ödemelerinin gider yazılabileceği şeklindeki son görüşte bir değişikliğin söz konusu olmadığını, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bu özelgesinin düzeltilmesi gerektiğini ve düzeltileceğini belirtmiştim.  

Çok kısa sürede hatalı özelge düzeltildi, tartışmalar da bitti!

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı gerçekten de çok kısa bir süre içerisinde hatalı olarak verdiği bu özelgeyi düzeltti ve son bir haftadır yaşanan tartışmalara son noktayı koydu!

Yeni verilen özelgede,

“Meslek mensupları tarafından mesleki faaliyetlerini ifa ederken meydana gelen zarar, ziyan ve tazminatların karşılanması amacıyla yaptırılan mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin ödemelerin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine yönelik bir gider olarak kabul edilmesi ve serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, mesleki faaliyetleri ifa ederken meydana gelen zarar, ziyan ve tazmintların karşılanması amacıyla yaptırılan mesleki sorumluluk sigortasına yönelik ilgili sigorta poliçe bedelleri, ödemenin yapıldığı dönemde vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. “

şeklinde açıklama yapıldı (GİB. Aydın VDB’nin 14.06.2022 tarihli ve E-79690095-120[9-2022-120-51]-62547 sayılı Özelgesi).

Şimdi ne oldu?

Hatalı özelge düzeltilerek, Maliye’nin olumlu görüşüne geri dönülmüş oldu. Yani, YMM ve SMMM’lerin mesleki sorumluluk sigorta primlerini gider yazmalarında bir problem yok!

Teşekkürler GİB, teşekkürler Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı!

Son bir hatırlatma: Vergi uygulaması ile ilgili son görüşlere aykırı özelgeler mutlak suretle GİB Özelge Havuzu’ndan ayıklanmalı. Bu şekilde, yanlış özelge verilmesinin de önüne geçilmiş olur.