18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14’te Kamu Gözetimi Kurumu daha önceden bildirdiği bir sunum yaptı. Sunumu yapanlar 2 genç uzmandı. Çok güzel çalışmış ve hazırlanmışlardı....

Sunumlarını hakikaten beğendim, tabii bazı aksaklıkları saymıyoruz, mesela bir iki defa 10-15 dakikalık ertelemeler, bazen sesin gidip gelmesi gibi küçük aksilikler dışında her iki uzmanı (isimlerini burada belirtmiyorum) çok güzel çalışma ve sunumlarından dolayı hakikaten tebrik ediyorum.

Sunum esnasında TMS 29 Yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama hakkında uygulama rehberinin ve 2023 ve Sonrası Hesap Dönemlerine İlişkin Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Tablo Formatlarının Güncellenmesi konusunda çalışmaların tamamlandığı ve KGK sitelerinde yayımlandığını da belirttiler.

Hemen bu rehberleri ve çalışmaları KGK sitesinden indirmeye çalıştım.

TMS_29_Uygulama_Rehberi

BOBI_FRS_2023

1- BOBİ FRS Finansal Durum Tablosu (Konsolide)

1- TFRS Finansal Durum Tablosu (Konsolide)

2- BOBİ FRS Kar veya Zarar Tablosu (Konsolide)

2- TFRS Kar veya Zarar Tablosu (Konsolide)

3- BOBİ FRS Nakit Akış Tablosu - Doğrudan Yöntem (Konsolide)

3- TFRS Kapsamlı Gelir Tablosu (Konsolide)

4- BOBİ FRS Nakit Akış Tablosu - Dolaylı Yöntem (Konsolide)

4- TFRS Nakit Akış Tablosu - Doğrudan Yöntem (Konsolide)

5- BOBİ FRS Özkaynak Değişim Tablosu (Konsolide)

5- TFRS Nakit Akış Tablosu - Dolaylı Yöntem (Konsolide)

6- BOBİ FRS Finansal Durum Tablosu (Münferit)

6- TFRS Özkaynak Değişim Tablosu (Konsolide)

7- BOBİ FRS Kar veya Zarar Tablosu (Münferit)

7- TFRS Finansal Durum Tablosu (Münferit)

8- BOBİ FRS Nakit Akış Tablosu - Doğrudan Yöntem (Münferit)

8- TFRS Kar veya Zarar Tablosu (Münferit)

9- BOBİ FRS Nakit Akış Tablosu - Dolaylı Yöntem (Münferit)

9- TFRS Kapsamlı Gelir Tablosu (Münferit)

10- BOBİ FRS Özkaynak Değişim Tablosu (Münferit)

KÜMİ FRS Finansal Tabloları

KÜMİ FRS Finansal durum tablosu

KÜMİ FRS Kar veya zarar tablosu

TMS 29 Uygulama rehberi, Bobi FRS 2023, KÜMİ FRS rehberi ve yukarıda isimlerini verdiğim güncellenmiş finansal durum tablolarını indirmek epey zamanımı aldı. Bunların okunması, incelenmesi, değişikliklerin not edilmesi ve benzeri çalışmalar herhalde 2-3 gün sürecektir. Ne dereceye kadar da okuyup hazmedebileceğimi ve nasıl kullanabileceğimi hala düşünüyorum.

23. Şubat.2024 tarihinde yazdığım bir yazının başlığı ENFLASYON DÜZELTMESİ YA BEKLENENİ VERMEZSE, diğer bir yazının başlığı ise TEMİZEL, KIZILOT VE ENFLASYON DÜZELTMESİ idi.

Bu yazılarda özellikle çok güzel hazırlanmış bazı çalışmaların neden başarılı olmadığını açıklamaya çalışmıştım.

Şu anda da aynı durumla karşı karşıyayız.

Kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi süresinin bitimine 10 gün kalmış, Kurumlar Vergisi beyannamesi verilirken Enflasyon düzeltmesine göre bilanço da beyanname ile birlikte verilecek.

Tam böyle bir zamanda TFRS, BOBİ FRS VE KÜMİ FRS hakkında düzenlemeler yapılıyor. Yapılan düzenlemeler yüzlerce sahife. Meslektaşlarımız bizim Süpermenlerimiz.

Buradaki düzenlemeleri yapan arkadaşlarımız ise devletin hakikaten çok iyi yetişmiş, güzide mensupları, memurları. Ama ne yazık ki yayınladıkları bu düzenlemelerin son günlere kalması, meslektaşların düzenlemeleri okuyup uygulamaları konusunda karşılaşacakları güçlükler onları ilgilendirmiyor gibi görünüyor.

Düzenleme yapan memur kardeşlerimizi, üstatlarımızı biraz da özel sektörde çalışmaya ve hatta muhasebecilik yapmaya davet etmekten başka benim elimden bir şey gelmiyor.

Meslektaşlar son düzenlemeleri de unutmamalılar, bunu hatırlatmak görevim.