Bir önceki yazımın başlığı SMMM-YMM AİDAT VE MUNZAM AİDATI idi. Meslek mensuplarından bu yazı hakkında bir çok cevaplar geldi. Geçici vergi ve enflasyon düzeltmesi konusunun gündemde olduğu bu günlerde yine bu konuyu ele almak istedim.

Gelen cevaplarda

 1. Meslek mensuplarının munzam veya nisbi aidat ödemek istemedikleri
 2. Meslek mensuplarının para kazanamadıkları
 3. Meslekte ücret tarifesinin uygulanmadığı
 4. Meslek mensuplarının etik ilkelere uymadığı
 5. Bir kısım meslek mensubunun çok kazandığı diğerlerinin kazanamadığı
 6. Meslekte kota uygulaması olması gerektiği
 7. Meslek odalarının bu konuyu uzaktan veya yakından takip etmediği
 8. Maliye Bakanlığının da bu konuyu takip etmediği
 9. Bazı odalarda görevli yönetim ve denetim kurulu üyelerinin çok para aldığı
 10. Dolayısıyla meslekte aidat, munzam aidat ve tarifenin yeniden ele alınması gerektiği konuları ele alınmıştır.

Benim yazımda savunduğum fikir, munzam aidat veya nisbi aidatın kaldırılması ile odaların görevlerini yapma konusunda ve mali konularda zorlanmaya başladığı, bizim odalara ödeyip kullanacağımız munzam veya nisbi aidatın artık Ticaret ve Sanayi odalarına ödenmesi sonucu, yararlanan ve kullanan Ticaret ve Sanayi odaları olmuştur idi.

Büyük bir iki odanın dışında diğer SMMM ve YMM odaları hakikaten işlevlerini yerine getirmekte zorlanmaktadır.

Gelen cevapları da genel olarak bu yazımda belirttim.

Ben suya bir taş attım, dalgalar yayılacak ve bunun üzerinde düşünmek hatalar var ise çözümler gelecektir diye düşünüyorum.

 1. Meslek mensupları, bir başkasının kazancı ile ilgilenmemeli
 2. Ancak o meslek mensubundan daha iyi çalışarak kazanmayı düşünmeli
 3. Ücret tarifesine uymayanlar oda yönetimine bildirilip tedbir alınması sağlanmalıdır.
 4. Munzam veya nisbi aidat kesinlikle meslek odamızca alınmalıdır
 5. Meslek mensupları etik kurallara (meslek ahlakına ) uymalıdır.
 6. Oda yönetimlerinin bu konuya eğilmesi ve kontrol etmesi gereklidir.

Bu konuda daha fazla yazmayacağım, yazımla düşüncemi ifade ettiğim kanaatindeyim.

Bundan sonrasını meslek mensupları ve odaları düşünmelidir.