Piyasada faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişinin,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda ANONİM şirket ya da LİMİTED şirket olarak kurulmuş olması, gerekmektedir.

 Enerji kaynakları; yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak ikiye ayrılabilmektedir.

Yenilenemeyen enerji kaynaklar; Bitkisel kökenli doğal kaynakların zaman içinde dönüşümü sonucu oluşan fosil kaynaklılardan (kömür, petrol ve doğalgaz) ve çekirdek kaynaklılardan (uranyum ve toryum)oluşmuştur.

Petrol ve gaz gibi yakıtların işlenmesiyle de çeşitli alternatif yakıtlar elde edilebilmektedir.

Yeryüzünde katı, sıvı ve gaz halinde bulunan bu fosil kaynaklar, çeşitli reaksiyonlar sonucunda bünyelerinde bulundurdukları enerjiyi dışarı vermektedirler.

Bu enerji elde etme aşamasında tükendikleri ve yeniden elde edilmeleri neredeyse mümkün olmadığı için yenilenemeyen enerji kaynağı olarak gruplanmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklar: Sürdürülebilir yönüyle Hidrolik Enerji, Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Jeotermal Enerji, Biokütle Enerjisi, Hidrojen Enerjisi, Dalga Enerjisi tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Bu enerji kaynakları sürekli kullanıma açık kaynaklar olup hiç tükenmeyen kaynaklardır.

 Bu kısa bilgiden sonra Rüzgâr enerji santrallerinin kurulumu ve muhasebe boyutu yazımızın konusu olacaktır.

 Rüzgâr hızının belirlenmesi ve geleceğe dönük tahminlerin yapılması yatırımın kârlılığının tespitinde oldukça önemlidir.

 RES yatırımı için rüzgâr hızının 7 m/s, kapasite faktör oranının ise %35 veya üzerinde olması gerekmektedir

 Rüzgâr enerjisi santrali için rüzgâr türbini ile elektrik enerjisi üretmeyi karar verilebilir.

 Rüzgâr enerji santrali kurulumunda arazinin iktisabı iki şekilde gerçekleşir.

1. Arazi sahibiyle yatırımcının anlaşması durumunda iktisap,

2. Arazi sahibiyle yatırımcının anlaşamaması durumunda EPDK’nın müdahil olduğu iktisap, olarak tanımlanmaktadır.

 Her iki iktisap durumunda da yatırımcı bedelini ödediği arazinin mülkiyetine sahip olamamaktadır. Yapılmakta olan uygulama arazilerinin devlet hazinesine hibe edilmesidir. Hibe işlemi arazi maliyeti üzerinden %1 KDV ile gerçekleştirilmektedir.

 Hibe işi Mal Müdürlükleri vasıtasıyla sözleşmeye bağlanarak yapılmaktadır.

 Sözleşme neticesinde işletme genellikle 49 yıllık (ya da sözleşmede belirlenen başka bir süre) olarak kullanım hakkı elde etmektedir.

ÖRNEK:

…………………………………11.06.2023……………………

250 ARAZİ VE ARSALAR 2.000,000,00

250 01 Araziler

       102 BANKALAR        2.000.000,00


Yatırım Arazisinin Batuhan Sancak’tan Satın Alınması işlemi

………………………………………/…………………………………

Bundan sonra yatırım arazisi Mal Müdürlüğüne %1 KDV üzerinden hibe edilmektedir.

…………………………………11.06.2023………………………

260 HAKLAR      2.020.000,00

260 01 Arazi Kullanım Hakları

                250 ARAZİ VE ARSALAR              2.000.000,00

                250 01 Araziler

               391 HESAPLANAN KDV 20.000,00

          Arazinin hibe edilerek, haklara alınması

…………………………………../…………………………………

 Diğer arazi sahibi Metehan Sancak ile Yatırımcı BAYRAK Anonim Şirketi arazinin satışı konusunda anlaşamamışlardır. Bu durumda yatırımın gerçekleşmesi söz konusu değildir ve EPDK anlaşmazlığın çözümü için müdahil olmuştur. EPDK uzmanları uzlaşma için taraflarla görüşmüş neticede bir sonuç alınamamıştır. Anlaşmazlığın çözülmesi için EPDK yatırımcı adına adli süreci başlatmıştır. Adli süreç sonrasında arazinin 2.000.000, 00 TL’ye yatırımcıya satılması kararlaştırılmıştır.

Böyle durumlarda EPDK aracı olarak arazi bedelini yatırımcıdan almakta ve arazi sahibi Metehan Sancak’a aktarmıştır.

…………………………………11.06.2023………………………

260 HAKLAR      2.000.000,00

260 01 Arazi Kullanım Hakları

                250 ARAZİ VE ARSALAR              2.000.000,00

                250 02 Araziler

         EPDK yoluyla alınan arazi kullanım hakkı

…………………………………../…………………………………

 Santralin Kurulmasına İlişkin Yatırım Harcamaları, yatırım tamamlanıncaya kadar 258 numaralı YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR Hesabı’nda izlenecektir.

………………12.06.2023…………………..

258 YAPILMAKTA OLAN

YATIRIMLAR                                       162.000.000,00

258 10 Yatırımın

Elektromekanik        162.000.000,00

Ekipman Harcamaları

258 10 01 Türbin Gövdesi 60.000.000,00

258 10 02 Türbin Kanatları54.000.000.00

258 10 03 Türbin Şaftı       30.000.000,00

258 10 04 Türbin Elektrik

Donanımı                              18.000.000,00

191 İNDİRİLECEK KDV                          29.160.000,00

      320 SATICILAR                                                       191.160.000,00

      320.ABC A.Ş.

ABC A.Ş den 8 adet rüzgâr türbini alımı işlemi

………………………./………………………

Bundan sonra yol, meydan gibi çevre düzenlemesi yapılması gerekiyor.

……………………….12.06.2023……………………

258 YAPILMAKTA OLAN                

YATIRIMLAR                                    500.000,00

258 30 Yatırımın Çevre

Düzenleme Harcamaları500.000,00

258 30 01 Tesis Yönetim

Düzenleme Giderleri       300.000,00

258 30 02 Türbin Çevre

Düzenleme Giderleri       200.000,00

191 İNDİRİLECEK KDV                    90.000,00

       320 SATICILAR                                           590.000,00

 ………………………/………………….

Yatırım sırasında kredi kullanılırsa bundan doğan faiz giderleri 258 hesapta yatırım harcaması olarak işlem yapılır. Ancak, yatırım tamamlandıktan sonra doğan finansman giderleri 258 hesapla ilişiği kalmaz ait olduğu 660 veya 661 hesaba atılır.

İşletme gelir elde eder hale geldiği an itibariyle yatırım harcamalarını izlediği 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR Hesabı’nı da ilgili hesaplar vasıtasıyla kapatmak durumundadır.

258 10 Yatırımın Elektromekanik Ekipman Harcamaları

258 20 Yatırımın Proje Harcamaları

258 40 Yatırımın Finansman Harcamaları

 Hesapları, 253 TESİS MAKİNA ve CİHAZLAR Hesabı’na aktarmak suretiyle kapatılır.

Bu konuda yevmiye kaydı şu şekilde gerçekleştirilir

……………………………../…………………………….

253 TESİS MAKİNA ve CİHAZLAR xxx

253 10 Rüzgâr Enerji Santrali xxx

           258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR         xxx

           258 10 Yatırımın Elektromekanik

           Ekipman Harcamaları                       x

            258 20 Yatırımın Proje Harcamaları x

            258 40 Yatırımın Finansman Harcamaları x

                   Yatırımın Tamamlanması İşlemi

……………………………../………………………………

Örneğimizde BAYRAK Anonim Şirketi, 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR Hesabı’nda oluşturulan,

258 30 Yatırımın Çevre Düzenleme Harcamaları

258 30 02 Türbin Çevre Düzenleme Giderleri

 Hesapları, 251 YER ALTI ve YER ÜSTÜ DÜZENLERİ Hesabı’na aktarmak suretiyle kapatılır.

 Bu konuda yevmiye kaydı şu şekildedir;

…………………/…………………

251 YER ALTI ve YER ÜSTÜ DÜZENLERİ xxx.xxx

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

258 30 Yatırımın Çevre Düzenleme

Harcamaları

                                258 30 02 Türbin Çevre

                                 Düzenleme Giderleri xxx.xxx

Yatırımın Tamamlanması İşlemi

…………………./……………

     BAYRAK Anonim Şirketi, 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR Hesabı’nda oluşturulan,

258 30 Yatırımın Çevre Düzenleme Harcamaları

258 30 01 Tesis Yönetim Birimi Giderleri alt hesapları

252 BİNALAR Hesabı’na aktarmak suretiyle kapatılır.

Bu konuda yevmiye kaydı şu şekildedir;

………………/…………………

252 BİNALAR       xxx.xxx

        258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

        258 30 Yatırımın Çevre Düzenleme Harcamaları

        258 30 01 Tesis Yönetim Birimi Giderleri xxx.xxx

 Yatırımın Tamamlanması İşlemi

………………../…………………

BAYRAK Anonim Şirketi, 1 aylık faaliyeti sonucunda TEİAŞ’ın sitesinde duyurulduğu üzere 100.000 kw elektrik üretmiştir.

 TEİAŞ rüzgâr enerji santrallerinden üretilecek her 1 kw elektrik için 0,0730 $ fiyat belirlemiştir.

12.06.2023 tarihte 1$=23,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplama

0,0730$ x 23,00 TL = 1.679 TL

1.679 TL x 100.000 kw= 167.900,00 TL

 

……………………..12.06.2023…………………………

120 ALICILAR                   198.122,00

              600 YURT İÇİ SATIŞLAR 167.900,00

              391 HESAPLANAN KDV   30.222,00

TEİAŞ’a elektrik satışı

…………………………./………………………

YMM/BD HASAN SANCAK


KAYNAKÇA:

EPDK

TUREPMETİN YALÇIN

KOÇASLAN

ÖZDEMİR AYDOĞAN