Türk ticaret kanunu çerçevesinde şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararının tamamı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayacak.

Türk ticaret kanununun 376. maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar kapsamında, şirketlerde sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak esasları düzenleyen tebliğde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle geçici 1. maddede yapılan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2023 olan söz konusu zaman sınırı 1 Ocak 2024 olarak değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre, Türk ticaret kanununun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayabilecek.