Kamuda çalışan yüz binlerce sözleşmeliye kadro yolu açıldı. Sözleşmelilere kadro ile ilgili düzenlemenin detaylarını Kabine toplantısının ardından açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadro alacak sözleşmelilerde aranacak şartları detayları ile paylaştı.

KAMUDAKİ SÖZLEŞMELİLERİN KADRO GEÇİŞİ NASIL OLACAK, ŞARTLAR NE?

Kamuda sözleşmeli personele kadro düzenlemesi ile ilgili Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aranacak şartları açıkladı:

“Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir.

Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir.

Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.

Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır.

Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır.

Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacak.”

AA