Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) zaman damgası ile fatura üzerinde yer alan tarih arasında farklılık tespit edilmiştir....

Resim formatında vermiş olduğum bu durum ile alakalı, ne fark ettiniz?
Neyin Farkındasınız?

ÇOK ÖNEMLİ notunu düşerek yazmaya çalışacağım.

Fatura Numarası

Fatura Tarihi

Gerçek Düzenleme Tarihi

IPK2023000001607

02.07.2023

16.07.2023

Yukarıda senaryoya gereği, Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) zaman damgası ile fatura üzerinde yer alan tarih arasında farklılık tespit edilmiştir.

Fatura tarihinden 7 (yedi) gün sonrası bir tarihe tekabül eden işbu fatura tespiti neticesi mükelleften 15 (onbeş) gün içerisinde bilgi istenerek, aksi halde 213 VUK’nun 353 ve mük.355’nci maddeleri gereğince özel usulsüzlük cezası kesileceği hususu tarafımızca gelen yazılardan anlaşılmaktadır.    

Girişte resim olarak vermiş olduğum 213 sayılı Kanun’un 231/5. bendi gereği, Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tam da kanunu uygulamaya aldığı bu anda, mükelleflere yazmış olduğu 30.05.2024 tarih ve 43225 sayılı yazı ile ters düşmekte ve bu büyük bir RİSKİN HABERCİSİ kanaati oluşturmaktadır.  

O halde GİB, bu istikametten yola çıkarak gelir ve gider kayıtlarından zamanında kesilmemiş her türlü faturayı KARŞILIKLI OLARAK ALICI VE SATICI NEZDİNDE çıkarın diyebilir mi?

Söz konusu durum uygulamaya alındığı vakit Mali İdare yine karşılıklı beyanname düzeltme işlemine gidebilir mi?

Ya da mükellefleri rahatlatacak ikinci bir yazı sunması gerekecektir.

Farkında mıyız?

Selahattin İpek
[email protected]