Bir zamanlar Bülent Ecevit diye çok sevilen bir siyasimiz vardı. Türkçe konuşma, Türkçe kelimeler bulma konusunda önderlik yapan biri idi. Allah rahmet eylesin diye rahmet diliyorum.

Bülent Ecevit’in hiç unutmayacağım söze “eşgüdüm” idi. Maalesef o zamanlar da bugün de eşgüdüm yok, yok, yok. İster devlet, isterse belediyeler hangisi olursa olsun, birbirinden habersizler imiş geliyor bana. Yahut da Orhan Kemal’in “Bekçi Murtaza” isimli eserindeki gibi devlet gücünü ele geçiren çalışanın halkın isteklerini, pratikliği vs. gibi konuları kabul etmeden hareket etmesidir.

En önemli örnek de: devlet veya belediye asfalt döker, sonra ertesi gün bir bakarsınız elektrik idaresi, su idaresi, vs. vs. idareler o yapılan güzelim yolun her tarafını kazarak, keserek, bütün çalışmayı alt üst eder.

Gelelim, bütün muhasebe aleminin aylardır uğraştığı bağımsız denetime. Biz niye bağımsız denetime, meslek camiası olarak, odaklandık. Ülkemiz muhasebe sistemi ile dünya muhasebe sistemlerinin, finansal ve mali tablo sonuçlarının dünya ile aynı olması için değil mi?

Bugünlerde, Vergi Usul Kanununa (VUK) göre bağımsız denetim çalışmaları hemen hemen bitmek üzere. Meslek mensupları gecesini gündüzüne katıyor, dersler alıyor ve çalışıyor, çalışıyor. Artık bu çalışmanın sonucu doğan tablolar ile iftihar edecekler.

Vergi Usul Kanununa göre yapılan bağımsız denetim tek tablo üzerinde yapılıyor. Bilanço düzeltmesi ile. Burada geçmişe dönük tablolarla bugünün tablolarını diğer ifade ile paranın yıllar arasındaki değerini, malların değerini bugünkü değere getirebilmek için uğraşıyor. Böylece elma ile armudu toplamayacağız.

VUK’a göre olan çalışmalarda Yİ-ÜFE kullanılacaktır. Buraya kadar söylediklerimizle VUK’a göre enflasyon düzeltmesi hesaplarını yapacağız.

Tamam mı? Tamam.

Şimdi gelelim TFRS’ye göre yapılacak enflasyon düzeltmesine.

Düzeltilecek tablolar:

Bilanço, kar/zarar tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu

Bu tabloların enflasyon düzeltmesinde TÜFE kullanılacaktır. Aaa, o zaman Yİ-ÜFE ve TÜFE’nin ne demek olduğuna bakalım.

. Yİ-ÜFE ve TÜFE Tanımı ve İki Endeks Arasındaki Tanım ve Kapsam Farklılıkları

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE); belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE); hane halklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçen bir fiyat endeksidir. Endekste aydan aya ortaya çıkan değişimi ölçmek suretiyle enflasyon oranı hesaplaması yapılıyor.

Demek ki, meslektaşlarımız VUK’a göre enflasyon düzeltmesinde Yİ-ÜFE yi kullanacaklar, TFRS ye göre enflasyon düzeltmesinde ise TÜFE kullanacaklar.

Tamam, benim tabirimle yandı gülüm keten helva.

Bu çalışma, asfalt dökülen yola elektrik, su ve diğer bağlantıları yapmak için yolu kesmek gibi bir şey.

Her iki çalışmayı yapan meslektaşlarımız, farklı sonuçlar elde edecekler. Şaşıracaklar, uğraşacaklar.

Oysa, devletin iki kurumu önceden anlaşsa idi ne yapılması gerekiyorsa ona göre yapsalardı ne olurdu yani?

Başka bir şey yazmayacağım, sayın okurlarımı terletmek istemiyorum.