e-defter uygulamasına dahil olan mükellefler için, Vergi Usul Kanununda belirtilen “Mücbir Sebep” halleri nedeniyle e-defter veya berat dosyalarına ait kayıtlarının;

  • Bozulması,
  • Silinmesi,
  • Zarar görmesi

İşlem görememesi ve e-defter ile berat dosyalarının muhafaza edildiği, e-defter saklama hizmeti veren özel entegratör kuruluşlardan veya GİB’ den ikincil örneklerinin temin edilemediği durumlarda aşağıdaki işlem adımları takip edilmelidir;

1- Sözü geçen durumların öğrenilmesinden itibaren; tevsik edici bilgi ve belgeleri ile birlikte 15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yetkili mahkemesine başvurarak zayi belgesi alınmalıdır,

2- Mahkemeden zayi belgesinin temin edilmesini müteakip, zayi belgesi ve Özel Amaçlı YMM Raporu ile birlikte durumun GİB’ e yazılı olarak bildirilmesi gerekli olup; mükelleflerin zayi olan e-defter kayıtlarının yeniden oluşturulması ve bunlara ait yeni oluşturulan e-defter ve berat dosyalarının e-defter uygulaması aracılığı ile e-defter sisteme yeniden yüklenmesi için GİB’ den yazılı izin alınmalıdır.

3- Yasal yükleme süresi geçen beratlara ilişkin e-defterde, uyumlu yazılım firması kaynaklı eksik veya hatalı veri girişleri olması halinde ise; durumun öğrenilmesinden itibaren tevsik edici bilgi ve belgeler (uyumlu yazılım firması tarafından hazırlanan teknik rapor, Özel Amaçlı YMM Raporu) ile birlikte 15 gün içinde GİB’ e başvurulması gerekmektedir.

NOT: GİB, gerekli gördüğü takdirde yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak başka tevsik edici belgeler de talep edebilir.

Mevzuat Dayanağı: e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.8