Özellikle son dönemde, banka hesap hareketleri odaklı vergi incelemelerinin sayısı ciddi oranda artmış durumda. İncelemelerin ana nedeni; kayıt dışı işlemlerin tespit ederek bu yolla vergilendirmeyi arttırmak.

Peki, banka hesabını başkasına kullandıranlar, bu durumun cezai sürecinin farkındalar mı?

Banka Hesapları Neden Başkaları Adına Kullandırılıyor?

Genellikle kayıt dışı çalışanlar; kendi personeli, arkadaşları veya yakın çevresindeki kişiler adına bankalarda hesap açarak, kayıt dışı hasılatlarını bu hesaplar üzerinden tahsil ediyor.

Bu yolla vergilendirmenin kurtulunacağı düşünülüyor.

Bu şekilde, vergi mükellefiyetleri de bulunmayan 3.kişilerin banka hesaplarına ciddi tutarlarda para giriş - çıkışları oluyor.

İlginç olan ise hesap sahiplerinin, çoğunluğunun banka hesaplarının bu şekilde kullanıldığından haberi bile olmuyor.

Banka Hesabınızı Başkasına Kullandırmanın Vergi ve Hapis Cezası Var!

Evet, banka hesaplarını başkalarına kullandırmak gerçekten büyük bir suç! 

Üstelik, banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar ciddi risk altında olduklarının farkında değiller.

İyi niyetle veya bilerek banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar, bir yandan vergi ziyaı cezalı vergi tarhiyatı, diğer yandan da hapis cezası ile karşı karşıya!

Bu suçu işleyen hemen hemen herkes, cezası ve yaptırımını bilmediğini söylüyor.

Ancak, kanunları bilmemek, suçu ortadan kaldırmıyor.

Banka Hesabını Başkasına Kullandırma Suçu Hangi Kanunda Yer Alıyor?

Bu suç, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yer alıyor (5549 sayılı Kanun, Mad. 15). 

Söz konusu düzenleme şu şekilde:

“Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi 

MADDE 15 – (1) Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

Bu Suçu İşleyenlerin Sayısı Son Yıllarda Giderek Artıyor!

Özellikle, son 2 yıla kadar gerçekleştirilen vergi incelemelerinde, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilere adına değil de, bu hareketleri asıl gerçekleştiren kişi ve şirketler adına cezalı vergi tarhiyatları yapılıyordu.

Kısaca, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerle ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmıyordu.

Vergi Cezası Nasıl Kesiliyor?

Öncelikle, Vergi Müfettişleri, bu suçu işlediğini tespit ettikleri mükelleflerle ilgili olarak, geriye dönük olarak vergi mükellefiyeti tesis ettiriyor.

Sonrasında, hesap kullandırma işini %1 – 2 arasında değişen oranlarda komisyon karşılığında yaptıkları gerekçesiyle rapor hazırlıyorlar.

Bu komisyon tutarları üzerinden geçici vergi, gelir vergisi ve KDV tarh edilmesini istiyorlar.

Suçtan Kurtulmak Mümkün Mü?

Tabi ki her işlemin kritik bir noktası var.

Evet, bu suçtan kurtulmak mümkün.

Banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar, bu durumu başlangıçta bankalara bildirdiği takdirde, bu suçu işlememiş sayılıyor ve herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmıyorlar (5549 sayılı Kanun, Mad. 15).

Sonuç Olarak;

Gördüğünüz üzere, banka hesaplarını başkalarına kullandırmak son derece riskli.

Banka hesaplarını başkalarını kullandıranlar, ciddi tutarlarda cezalı vergi tarhiyatları ve hapis cezası ile karşı karşıya kalıyorlar.

Bu konuda dikkatli olmakta fayda var!

İş işten geçtikten sonra, son pişmanlık fayda etmiyor.