Bankalarda kredi kullanacak mükelleflerin, müracaat tarihlerinde, aktiflerinde 15 milyon TL muadili döviz tutarı ve en güncel bilanço aktif toplamı veya 1 yıllık net cirosunun %10 una kadar döviz bulunduranlara kredi kullandırabileceği yönünde düzenleme yapılmış olup, bu tutarların Bağımsız denetim şirketleri tarafından rapora bağlanarak ilgili bulunan Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşlarını tevdi edilmesi mecburiyeti getirilmiş olup, ayrıca kredi kullanan mükelleflerin belirli dönemlerde bu durumlarını tevsik edecek şekilde kredi kullandıkları kurumlara bu kıstaslara uygun işlem yaptıkları yönünde beyanda bulunmaları mecburiyeti getirilmiştir.

Bu uygulama ile ilgili olarak BDDK sitesinde yer alan ve neşredilmeyen 10.265 sayılı kararı ile konsolide finansal tablo hazırlayanların bu tespitlerini Bağımsız Denetim Kuruluşları marifetiyle yaptırmaları, diğer kuruluşların ise bu tespitlerini Yeminli Mali Müşavirler yaptırmaları yönünde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca bu kararda mükelleflerinde aktiflerde yer alan tutarların hangilerinin döviz olarak sayılabilecekleriyle ilgili açıklama yer almaktadır.

BDDK ’nun  21.10.2022 tarihli 10389 sayılı kararında, aktiflerinde 15 milyon TL döviz bulundurma tutarı 10 Milyon TL ye ile en güncel Bilanço aktif toplamı veya 1 yıllık net ciro toplamının; %10 olan oranı %5’e indirilmiş olup, bu uygulamaya 01.11.2022 tarihinden itibaren finans kurumları tarafından müşterilerden bu doğrultuda beyan alınmasına ve 01.10.2022 ile 31.10.2022 tarihleri arasında 10265 sayılı kararın iş bu karar öncesindeki mevcut hali ile uygulamasına devam edilmesine karar verilmiştir.