320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ  Kapsamında "Basit Usule Tabi Mükelleflere Yönelik Bilgilendirme Metni” ni görüntülemek için tıklayın....

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ kapsamında “Katma Değer Vergisi Beyannameleri” ile “Gelir Ekle” ve “Gider Ekle” fonksiyonlarında yapılan değişiklikler için tıklayın...