Milyonlarca Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi gerçek kişi ve kurumun, 2023 yılında ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi kadar bir vergiyi neden bir kez daha ödemek durumunda olduklarına ilişkin sunulan gerekçeden tatmin olduklarını söylemek zor.

Seçim dönemi bitti. İktidar, seçmenden 5 yıl daha yetki aldı ve Meclis yasama faaliyetlerine hızlı başladı. Seçim ekonomisinin yarattığı ilk 5 aylık 263 milyar 590 milyon Türk Lirası bütçe açığı yetmemiş gibi, bu açığı daha da artıracak en düşük memur aylığının 22.000 TL olmasına ilişkin düzenlemenin yapılması, bütçe açığını kapatılamaz noktaya getirdi. Düşünün, EYT düzenlenmesinin yıllık maliyeti 255 milyar TL ve memurun en düşük aylığının 22.000 TL olmasının yıl sonuna kadar maliyeti 455 milyar TL olacak. Peki, 15.500.000 SGK, Bağkur ve memur emeklisine ne yapıldı? Refah payı dahil %25 zam yapıldı. Bozdur, bozdur harca! Üstelik en düşük emekli aylığı 7.500 TL olmasına rağmen, kök ücretleri bu tutarın altında olan 5 milyon emekli hiç maaş artışı almadı.

Ben, bu yeni yönetim ve ekonomi modelini sevdim! Gerçeği yansıtmayan enflasyon oranını baz alarak, asgari ücret tutarını yükselt. İşverenin nasıl ödeyeceği, işvereni ilgilendirir! Sigorta prim matrahı yükselsin, prim tahsilatı artsın. Kayıt dışılık ya da işletmeler kapanırsa, “olur o kadar de” geç. Seçimi kazanmak için bütçede kaynağı olmayan vaatlerde bulun, seçimi kazan. Seçimden sonra Katma Değer Vergisi oranlarını ve Özel Tüketim Vergisi oranlarını yükselt. Vaatlerin parasını 85 milyon vatandaşa ödet. Nüfusun yarısından fazlası iktidarların harcadığı paraların kendilerinden toplanan vergiler olduğunun farkında olmasın, hatta iktidar mensuplarının ceplerinden para koyduğunu zannetsin. Oh ne ala memleket.

Girişi biraz fazla uzattım. Gelelim asıl konumuza; 7456 sayılı “06/02/2023 tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 15/07/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun, depremin yarattığı finansman açığını ana gerekçe yapsa da bütçe açığı ve seçim vaatlerinin finansmanı için çıkartılmıştır.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİR KEZ DAHA ÖDENECEK!

Bu kanun ile, 15.07.2023 tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31.12.2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak.

15.07.2023 tarihi itibarıyla ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, birinci taksidi ağustos ayı sonuna kadar, ikinci taksidi 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte; 15.07.2023 tarihi ile 31.12.2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ise bu taşıtların Motorlu Taşıtlar Vergisi ile birlikte peşin olarak ödenecek.

Ülkemizde 26 milyon araç var ve bunların %54'ü otomobil. “Kimler, bir kez daha Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek” sorusunun yanıtı: Otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler, minibüs, panelvan, otobüs, kamyonet, uçak ve helikopterler sahibi gerçek ve tüzel kişiler olacaktır.

Bütçede bu yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilat hedefi 38 milyar 726 milyon TL'dir. Bu düzenleme kapsamında, bütçeye yıl sonuna kadar 42 milyar TL ilave tahsilat girişi olacağını tahmin ediyorum.

ÖDEMEMEK Mİ, ÖDEYİP DAVA AÇMAK MI?

Milyonlarca Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi gerçek kişi ve kurumun, 2023 yılında ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi kadar bir vergiyi neden bir kez daha ödemek durumunda olduklarına ilişkin sunulan gerekçeden tatmin olduklarını söylemek zor.

Ödemiyorum, diyebilirsiniz. Aylık %2.5 gecikme zammı işlemeye başlar. Bir süre sonra vergi dairesi, aracınıza haciz işlemi uygular ve eninde sonunda aracınızı satarken bu vergiyi gecikme zammı ile birlikte ödersiniz. Bundan kurtuluş yok.

İkinci yol; ağustos ve kasımda iki taksit halinde ödemeyi yapmadan önce, Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi'ne “İhtirazi kayıtla ödeme yaptığınızı, dava açma hakkınızın baki olduğunu” belirten bir dilekçe verirsiniz, ödeme ile birlikte aldığınız ödeme dekontu ile 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açabilirsiniz. Bankaya ödeme yaparken dekonta “ihtirazi kayıtla ödenmiştir” notu da işinizi görür. Vergi yargısının ödeme dekontu ile birlikte 30 gün içinde açılan davalar da “ihtirazi kayıt “şartını aramaması gerektiğini düşünmekle birlikte, işimizi sağlam yapalım derim.

Diyelim dava açmadınız. Muhalefet, Anayasa Mahkemesi'ne gitti ve Anayasa Mahkemesi de bu düzenlemeyi iptal etti. Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği için, ödediğiniz tutarı geri almanız mümkün olmayacaktır.

İktidarın tam 20 yıl önce çıkardığı ve Anayasa'ya aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi'nin 2003/73 Esas, 2003/86 Karar sayılı 07.10.2003 tarihli kararıyla “vergilendirmenin, yasallık, verginin genel ve eşit olması, idare ve kişiler yönünden duraksamaya yol açmayacak belirlilik içermesi, geçmişe yürümemesi, öngörülebilir olması ve hukuk güvenliği ilkesine uygun olması gerektiğine” ilişkin gerekçeleri ile Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen düzenlemeyi, noktası virgülüne aynı metin olarak yasa maddesi haline getirmesi; bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeyeceğine olan inancından olsa gerek. 2023 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi, 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile otomatik tahakkuk ve tebliğ edilmiş sayılan bir vergidir. Dolayısıyla ikinci kez Motorlu Taşıtlar Vergisi istenmesi, geçmişe yönelik vergi istenmesidir.

Bu kadar açık Anayasa aykırılığına rağmen, bu düzenlemenin yapılması ve iptal edilmeyeceğinden emin olunmasının nedeni; kanunun gerekçesinin depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için ortaya çıkan finansman ihtiyacına dayandırılmasıdır. İktidar, geçmiş dönemlerde bu tür olağanüstü felaketlerden sonra çıkartılan vergi yasalarının, iktidarların olağanüstü felaketlerden sonra böyle yasalar çıkartabileceğine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları ile iptal edilmemiş olmasına güvenmektedir.

Karar sizin…