Geçmiş yıllarda, 1984-1989 yıllarında değerli dostum sayın Ahmet Kurtcebe Alptemuçin, Maliye Bakanlığında bulunmuştu. Bana sordukları zaman, gelmiş geçmiş en iyi maliye bakanı idi diyordum. Neden mi?

Çünkü onun döneminde Türkiye’de Katma Değer Vergisi Kanunu sessiz sedasız kabul edilmiş ve uygulamaya geçmişti. “Önce alışveriş sonra fiş” sloganını hiç unutamıyoruz. Yine Maliye Bakanlığı ilk bilgisayar uygulamalarına başlamıştı.

Tabii bizlerin muhasebe meslek mensupları olarak ilk düşüncemiz, bundan sonra muhasebe çok kolaylaşacak ve birçok meslektaşımız işsiz kalacak şeklinde idi. Ama öyle olmadı. Muhasebe mesleğinde bilgisayar kullanımı ve dijitalleşme arttıkça, meslek mensuplarının işleri daha da arttı ve birçok meslek mensubu işlerini zamanında yetiştiremez hale geldi.

Nedenini uzun uzun açıklamaya lüzum görmüyorum, en başta her dijitalleşme ile birlikte Maliye’nin istekleri çok daha fazla arttı. Birçok konularda daha fazla bilgiler istenmeye başlandı ve sonuçta hele işlerini son güne bırakmaya alışmış olan meslek mensuplarının şikayetleri daha da arttı. Bugün hakikaten meslek mensupları işlerini yetiştiremiyor. İnanın ben buna şahidim.

Tabii, burada bizim Maliye teşkilatının da yasa, tebliğ ve sirkülerleri, eski alışkanlıklarından olsa gerek, daima son dakikaya bırakması da önemli bir unsur. Maliye Bakanlığı bilgisayarlaşma ve dijitalleşmenin zevkini, meslek mensuplarına yaşatmıyor vesselam.

Pandemiden önceki yıllarda, İstanbul’da Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinin her ay yapılan toplantılarına, hiç üşenmeden muhakkak katılıyordum. Oradaki bütün meslektaşlarım, taa Bursa’dan her ay geliyor, bravo diyorlardı. Ben de çok memnun oluyordum. Hem arkadaşları görüyor, hem de yeni yeni bilgi ve çalışmalardan haberim oluyordu. Tabii, meslek konusundaki yazılarıma da devam ediyordum.

Bir gün, değerli dostum, sevgili bakanımız Masum Türker, 2018 yılında yapmış olduğu 33 sayfalık bir çalışmasını bana verdi. Çalışma “Dijitalleşme sürecinde küresel muhasebe mesleğinin yeniden şekillenmesine bakış” ismini taşıyordu. Güzel bir çalışma idi. O yıllarda yine meslek mensupları, dijitalleşmenin meslektaşları işsiz bırakacağından bahsediyorlardı. Bu çalışma meslektaşların işsiz kalma korkusunu önlemek için bazı önlemler alınmasını tavsiye ediyordu.

Sevgili Bakanımızın çalışmasının sonuç kısmından bir alıntı yaparak yazıma son vermek istiyorum.

SONUÇ: Bir taraftan dijitalleşme ve yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler, diğer taraftan dünya finansını ve muhasebe mesleğinin işleyişini belirleyen kuralları düzenleyen kurumların sermaye ve para piyasaları adına muhasebe mesleğinin beklentileri ve istekleri, mesleğin geleceğinde ciddi düzeyde değişim ve dönüşüm gerekeceğini gösteriyor. Bu nedenle muhasebe meslek örgütlerinin; meslek mensuplarının gelecekteki formasyonlarını geliştirecek çalışmalar ve düzenlemeler yapmaları gerekliliğini doğurmuştur.

Yapılacak çalışmaların ve düzenlemelerin; küresel büyük eğilimleri ve yeni teknolojileri benimseyen ve kripto paralar gibi yeniliklere yatkın, küreselleşmeyi, sürdürülebilirliği ve etik liderliği kullanabilen yeni yetenekleri mesleğe çekecek kapsamda olması gerekmektedir.

Sayın bakanım, Meslek örgütlerinin de bu amaçla çalışmalar yapması gerektiğinden bahsetmektedir. Ve

Gündeme getirilecek konulardan biri, yenilikçi kültürü ve birinci sınıf iş ortamından bilgi edinebilme konumuna göre meslek mensubunun kariyerini geliştirmesine katkıda bulunacak düzenlemelerdir.

Bu nedenle mesleğimizin geleceğini şekillendirmenin bir parçası olarak, finans kurumları, politika belirleyicileri, düzenleyici kurumlar ve iş dünyası; muhasebe mesleğinin ve mensuplarının yeniden ve nasıl yapılandıkları konusunda bilgilendirilmelidir. Tavsiyesi ile çalışma sona ermektedir.

Evet, her dijitalleşme daha fazla ve büyük ölçüde bilgiye ulaşımı sağlıyor ve maliyenin isteklerini artırıyor, meslek mensuplarının ise şikayetlerini artırıyor. Şunun bir orta yolunu bulabilsek diyorum.