Resmi gazetenin 25 Kasım 2023 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren. 24 Kasım 2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • Anonim şirketlerin en az sermaye tutarı 250.000 TL’ye;
  • Limited şirketlerin en az sermaye tutarı50.000 TL’ye;
  • Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin en az başlangıç sermayesi 500.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Böylece, anonim ve limited şirketlerin en az (asgari) sermaye tutarı beş katına yükseltilmiştir.

Ne Zaman Uygulanacaktır?

Cumhurbaşkanı kararı 1 Ocak 2024 (ilk halinde 1 Ekim 2024 olarak belirtilmişken, sonradan 1 Ocak 2024 olarak düzeltilmiştir)  tarihinde yürürlüğe girecektir.

1 Ocak 2024 Tarihinden Önce Kurulacak Anonim ve Limited Şirketlerde Aranacak En Az Sermaye Tutarı

  • 1 Ocak 2024 tarihine kadar anonim şirketler en az 50 bin, limited şirketler de en az10 bin Türk Lirası sermaye tutarı ile kurulmaya devam edecektir.

1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Kurulacak Anonim ve Limited Şirketlerde Aranacak En Az Sermaye Tutarı

  • 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, anonim şirket kuruluşu için en az 250 bin, limited şirket kuruluşu için de en az 50 bin Türk Lirası esas sermaye koşulu aranacaktır.

Mevcut Şirketlerin Yeni Sermaye Tutarlarına İntibakı Nasıl Olacaktır?

Peki, mevcut anonim ve limited şirketler ne yapacaktır? Onlar da zorunlu olarak sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltecektir.

Ticaret Bakanlığı, büyük olasılıkla, önceki uygulamalarda olduğu gibi, anonim ve limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmelerini bir Tebliğ ile düzenleyip ilan edecek ve şirketlere intibak etmeleri için bir süre verecektir.

2012 yılında Türk ticaret kanunu değiştiğinde 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (“Tatbikat Kanunu”), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 26 Haziran 2012 tarihinde Limited şirket sermayesi 5.000 TL’den 10.000.- TL’ye yükseltilmiştir. Limited şirketlerin esas sermayeleri bu 10.000 TL’nin altında ise Yeni TTK’nın yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde bu orana yükseltmelidirler. Şeklinde tanımlanmıştı kanımca bu değişiklikte de  1 ila 3 yıl arası bir süre verilecektir.

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Yükümüne Dair Sınır da 1,25 milyon TL’na yükselmiştir

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. 

Böylece, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, sözleşmeli avukat bulundurma yükümü de, esas sermayesi 1.250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlere uygulanacaktır.