Bu hafta iki önemli yazı konusu var. İki konuyu bir yazıya sığdırmaya çalışacağım. Her ikisi de bana göre çok önemli konular.

Kamu Gözetimi Kurumu’nun sitesinde sürdürülebilirlik konusu da ilan edilmiş ve bu konuda hazırlıklar, eğitimler yapılacağı bildirilmişti. Hafta başında Sevgili kardeşim Selahattin İpek’in www.bdTurkey.com sitesinde bu konuyu işlemiş olduğunu gördüm ve sevindim.

Sevgili Selahattin, önce Kamu Gözetimi Kurumu’nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkili kılındığını bildirmiştir.

Yazıda dünyada ihtiyaçlar ile kaynaklar arasında bir uyumsuzluk olduğunu özellikle Kıtlık Kanunu ile açıklamaya çalışmıştır. İnsanoğlu doğanın dengesini alt üst eden olağandışı unsurlar karşısında ilk olarak

“küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltarak, yeryüzü iklimini daha bir yaşanır hale getirebilmek amacıyla, 197 ülkenin katılımında gerçekleştirilen 03 Kasım 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP26); Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı tarafından Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulunun (ISSB) kurulduğu ilan edilmiş ve bu sayede her geçen gün önemi artmakta olan sürdürülebilirlik raporlaması kurumsal ve küresel bir geçerlilik kazanmıştır” denmektedir.

Ne yazık ki teknolojik gelişim ve üst üste gelen reformist hareketlerle milat olarak kabul edeceğimiz Endüstri Devrimi bugüne kadar süregelen hızlı etkisiyle dünyanın sıcaklığını 0.9 derece arttırdığı gibi; mutlak önlem alma yönünde söz sahibi tüm ülkeleri harekete geçirerek, değişimi hayatlarımıza dâhil etmemize sebep olmuştur.

Yazının devamında nedir bu dünyamızı tehdit eden sürdürülebilirlik kavramı, şirket kuruluş ve örgütlenmesiyle faaliyet konuları arasındaki sürdürülebilirlik ilişkisi, finansal olmayan verilerin artık şirketin olağan akışında olduğu, dünyada ve ülkemizde sürdürülebilirlik üzerine gelişmeler, 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya KGK’nin yetkili kılındığı anlatılmaktadır.

Yazıya göre, KGK bünyesinde 28.03.2023 tarihinden itibaren Sürdürülebilirlik Standartları Dairesi Başkanlığı kurularak faaliyete geçirilmiştir.

Bugüne kadar UFRS S1 –UFRS S2 Standartları yayınlanmış olduğunu öğreniyoruz. Sürdürülebilirlik raporlaması özel ve uzmanlık gerektiren bir raporlama tipidir.

Görev ve yetkilerinden de anlaşılacağı üzere, Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanlığı, uluslararası alanda kabul gören raporlama ve güvence standartlarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi yoluyla sürdürülebilirlik raporlamasında güveni, karşılaştırılabilirliği ve şeffaflığı artırmak misyonu ve şeffaf ve etkili raporlama yoluyla sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmede ön saflarda yer almayı hedefleyen vizyonu şiar edinmiştir. Sayın Selahattin İpek’in bu yazısında, yazının hacmine göre epey detaylı ve önemli açıklamalar vardır. Okurlarımıza bu yazıyı dikkatle okuyup incelemelerini tavsiye etmekteyim.

ORTA VADELİ PROGRAM

Tam sürdürülebilirlik konusunu Selahattin İpek’in yazısından almaya karar verdiğim anda hükümet de Orta Vadeli Programı açıkladı. Bu konuda da yazmak şart oldu.

Benim ilgimi dolar/TL kuru çekti.

OVP’ye göre yıllık ortalama dolar/TL kurunun 2023 için 23,88, 2024 için 36,78, 2025 için 43,93, 2026 için 47,79 olması öngörüldü.

2023’te yılsonu dolar/TL kurunun 30,40 seviyesinde olması öngörüldü.

Ayrıca bu yılki kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olacağı öngörüldü. Kişi başına gelirin 2024’te 12 bin 875 dolar, 2025’te 13 bin 717 dolar olması öngörüldü.

CARİ AÇIK, İHRACAT VE TURİZM GELİRLERİ

Türkiye’nin turizm geliri 2023’te 55,6 milyar dolar, 2024’te 59,6 milyar dolar, 2025’te 64,7 milyar dolar, 2026’da 71,3 milyar dolar olacaktır.

OVP’de ihracat tahmini 2023 için 255 milyar dolar, 2024 için 267 milyar dolar 2025 için 283,6 milyar dolar, 2026 için 302,2 milyar dolar oldu.

OVP’de ithalat tahmini ise 2023 için 367 milyar dolar, 2024 için 372.8 milyar dolar, 2025 için 388,9 milyar dolar, 2026 için 414 milyar dolar oldu.

Cari işlemler açığının 2023’te 42,5 milyar dolar olması beklenirken 2024’te 34,7 milyar dolar, 2025’te 31,7 milyar dolar ve 2026’da 30 milyar dolar olması bekleniyor.

OVP karamsar tahminleri kullanarak yapılmıştır. İnşallah buradaki cari işlemler açığı, borçlanma gibi konularda programda belirtilen rakamlardan daha iyisi elde edilebilir diyorum.

Tamam, ülkemizde birçok konuda dünyanın gelişmiş ülkelerine yetişmek istiyoruz, ama her şeyi borçlanarak yapmayalım diyorum. Kendi kaynaklarımızı verimli kullanalım. Özellikle devletin israfını önleyelim. Devlet memurlarından bunu rica ediyorum. Yıl sonu kullanılmayan bütçe kaynaklarını ne pahasına olursa olsun kullanalım düşüncesinden vazgeçelim diyorum.