YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK(YMM) BİR GECEKONDU SİSTEMİDİR. VARLIĞI TARTIŞMALI OLAN BU SİSTEMİ, YİNE YENİDEN BAŞLARINA SEÇEN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER(SMMM) NEYİN SERHOŞLUĞUNDA?

Başlarında YMM olan grupların SMMM karşıtları ile bu önergeye karşı tutum takınmaları akla ziyandır. Beşli grup olarak Türmob seçimlerinde bir proje dahi ortaya koyamadıkları gibi, kapalı kapılar ardında ayak oyunları ile kıyasıya birbirleriyle mücadle etmişlerdir. Azınlığın çoğunluğa baskın olduğu sistemi, daha da pekiştirerek varlığı tartışmalı üstünlere meydanı bırakmaları anlamsız ve saçmadır.
Hangi yüzle hem de demokratik olanların ve yine meslekte birlik sloganı ile ortaya çıkanların, kendi aralarında her türlü hiziplikleriyle mesleği YMM 'nin memurluğu haline getirdiler? 
Yazık. Geçen onlarca yılımıza ve gelecek dönem umutlarımıza. Yazık.
Saygılarımla.

Gündeme alınmayan önergemiz aşağıdadır.TÜRMOB

24. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na

Gündemin 12. Maddesi “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği”, “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği”, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması Hususunun Görüşülmesi,

 16/01/2005 Tarihli, 25702 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmenleği’nin 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine

Madde 7 – Sınavlar aşağıdaki şekilde olur.

a)(Değişik R.G : 19/08/2014-29093) Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı:Kanuları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanların yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren veya en az 10 yıllık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik dönemi sonunda açılacak olan,

-  Kamu Gözetim Kurumu’nun açmş olduğu, Bağımsız Denetçilik sınavını başarmış olanlar ve başarılı olacak olanlar.

b) Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik sınavı: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj sonunda bu Yönetmeliğin 14. Maddesinde düzenlenen konulardan ayrı ayrı olmak üzere sınavda başarılı olmak ve/ veya bu alanlarda yüksek lisans yapanlar, yüksek lisans ders proğramında gördükleri derslerden en fazla 6 dersten muaf olarak sınava girmeleri ve sınavlarda başarılı olmaları.

Doktora yeterliliğini tamamlayanların da yönetmeliğin 14. Maddesinde belirtilen ders ve konulardan en az 4 dersten sınavda başarılı olmaları.

Sınav notları başlıklı madde 16’nın  a bendinin yönetmelikten çıkartılması, madde 16’nın aşağıdaki gibi değiştirilmesine

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında gircekleri derslerden başarılı olmak için her konudan 100 üzerinden en az 50 almak şartıyla, sınavın tüm konularının notları toplanır ve aritmetik ortalaması alınır.Başarılı sayılmak için bu ortalamanın  en az 60 olması gerekir.

Sınav Konuları Başlıklı Maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi;

Madde 14- Sınavlar, meslek mensubunun teorik ve uygılama bilgisni ölçmek üzere meslek adayları itibariyle aşağıda belirtilen konularda ayrı ayrı yapılır.

1-Finansal Muhasebe,

2-Finansal Yönetim

3-Yönetim Muhasebesi

4-Vergi Denetim Hukuku

5-Türk Vergi Sistemi

6-Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı

7-Finansal Tablolar Analizi ve Raporlama

8-Maliyet Muhasebesi

9-Muhasebe Denetimi

10-Vergi Hukuku

11-Ticaret Hukuku,Borçlar Hukuku, İcra İflas Hukuku

12-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

13- İdari Yargılama Hukuku

14-Anayasal Vergilendirme İlkeleri

15-Sermaye Piyasası Vergilendirme,SPK Mevzuatı

16-Vergi Teşvik Hukuku, Gümrük Vergisi, Vergi İcra Hukuku      
 

Geçici Madde: Bu düzenleme, Türmob Genel Kurulu Kabulü ile Resmi Gazetede Yayımlanmak suretiyle, yürürlüğe girer.                                                   
 

ABDURRAHMAN FİLİZ
HÜLYA ŞEKER